Saturday, September 9, 2017

Prohvetlik sõna septembriks

See raputus on tugevdamiseks, ümberkorraldamiseks ja ärkamiseks


See aeg igal aastal on oluline, sest paneb prohvetlikult paika kursi tulevaseks aastaks. See on aeg juudi uusaasta Rosh Hashana (21.–22. september) ja lepituspäeva Jom Kippuri (30. september 2017) vahel. Isegi kui me ei ole enam Moosese seaduse all, toimib Jumal ikka veel juudi kalendri järgi.

Sinu raamat taevas on viidud kooskõlla

Oleme lõikuse ajas, mida meile lubati 2 aastat tagasi (ja varemgi). See, mis paistis olema 2-aastane viivitus, on tegelikult Jumala plaan sinu tugevdamiseks ja selleks uueks ajaks kohale asetamiseks.
Siis need, kes kartsid Isandat, rääkisid üksteisega, ning Isand kuulas ja kuulis seda. Mälestusraamat pandi kirja tema ees nende kohta, kes kartsid Isandat ja austasid tema nime. Ml 3:16

Jumal on su palved ja pisarad talletanud rull- või mälestusraamatusse, ja need raamatud on nüüd taevas kooskõlla viidud. Jumal pole unustanud su palveid ega seda, mis Ta sulle on tõotanud.

September on unustatud asjade suureks kooskõlla viimise alguseks. See saab olema paljude jaoks taassünni ajaks. Neile, kes on läbi tormi püsima jäänud, tuleb isiklik ärkamine ja värskendus.

Päeval, mil ma liigun, ütleb Kõigeväeline Isand, on nad mulle kallihinnaliseks omandiks. Ma säästan neid, nagu isa halastab ja hoiab oma poega, kes teda teenib. Ja te näete taas erinevust õige ja õela vahel, Jumala sulaste ja mitte Jumala sulaste vahel. Ml 3:17,18

Tulevase muutuse läbi edutatakse armastajad uutele tasanditele. Armastus on Jumala suurim käsk, ning me võime Tema armastust anda ja vastu võtta. Paljud on hüljanud armastuse ja lubanud vihal tulla oma südamesse. Jumal toob ühe muutuse ja vabastab inimestele oma armastuse uued tasandid.

Mida sel aastal oodata

Jumal hakkab järgnevate kuude jooksul ilmutama seda, mida vajad uueks aastaks. 2018. aasta on oluline, sest see on ümberkorralduste aeg tulevaseks ärkamiseks. Jumal liigub inimeste peal, kes on kristluse poolt hüljatud, saanud haavata või praeguse koguduse poolt põlatud.

Üle miljardi inimese on selleks uueks liikumiseks valmis. Jumal otsib neid, kes panevad kõik maha, nii nagu esimesed jüngrid panid maha oma kalavõrgud, ärid ja pered, et järgida Jeesust. Jumal liigub inimeste peal, kes tahavad maha jätta vanad tõhutud meetodid ja astuda taevast tulevatesse uutesse strateegiatesse.

Uue ja mitte vana ärkamine

Vaata, ma teen uut! See juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.
Js 43:19

Jumal vabastab taevast midagi täiesti uut. Me kogeme hämmastavat ärkamist, mida on ennustatud aastakümneid. Lahkunud prohvet Bob Jones ja teised nägid, et see ärkamine sarnaneb 70ndate aastate Jeesus-liikumisele. See liikumine oli tolle aja kogudusele ja kristlusele solvav.

Üle ühe miljardi inimese on sihikul selle ärkamise läbi. Haavatute ja Jumalast eemalejäänute või sügavamale pimedusse sattunute kättevõitmine nõuab armastust ja armu. Jumal on armastus ning Jeesus ütles, et suurim käsk on armastus.

Kui mul oleks prohvetianne ja ma mõistaksin kõiki saladusi ja tarkusi, ja kui mul oleks mägesid liigutav usk, aga mul ei oleks armastust, poleks ma midagi. 1 Kr 13:2
Hoidu viha taaselustamise eest. Deemonlikud vägivalla ja lahkmeele jõud on möödunud aastal maa peale valla päästetud. See on täpselt vastupidine sellele, mida Jumal valla päästab. Saatan seisab vastu ning püüab peatada ärkamisi ja Jumala liikumisi enne nende päralejõudmist. See toimub kogu maailmas, kuna äkiline viha- ja kättemaksuhoog on tabanud paljude südameid. Aga Jumala plaan on vabastada armastuse ja armu ärkamine.

Asju kõigutatakse

Kuna me saame kuningriigi, mis ei kõigu, olgem tänulikud ja teenigem Jumalat meelepäraselt austuse ja aukartusega, sest meie Jumal on hävitav tuli. Hb 12:28,29

Jumal kõigutab asju, nii et su alus saab rajatud kindlalt ja sa suudad käsitseda uusi tasandeid ja võidmist, mis sulle järgmiste kuude jooksul tulevad. Selle eesmärk pole sulle kahju teha, vaid sind tugevdada ja tulevasteks imelisteks asjadeks ette valmistada!

Ära vaata tormi peale, vaid hoia oma silmad sellel, mis on tulemas!

DougAddison.com

Sunday, August 20, 2017

Prohvetlik sõna augustiks: 50 päeva läbimurdeni


Oota, et järgmised 50 päeva on täis mitmeid muutusi. Praeguse hetke ja juudi uusaastapüha Rosh Hashana (21.- 22. septembril) lõpuks asetab Jumal su kohale selleks, mis uuel aastal tulemas on. Sa näed olukordi äkki tavatul ja ootamatul viisil ümber pöördumas. Vaimne õhkkond muutub, ja see, mis oli enne raske, läheb kergemaks.

Ma kuulsin Isandat ütlevat: „See, mis paistab kaotusena, töötab sinu edutamiseks. Oota kindlalt ja vaata, kuidas uued uksed ja võimalused hakkavad sulle avanema.“

Pühenduge palvele, valvates ja tänades. Kl 4:2

See, mille saavutamiseks on paljud pidanud eluaeg pingutama, saab tehtud lühikese ajaga. Jumal hakkab järgmiste kuude jooksul sinu elus järsult liikuma. Ole keskendunud, oota ja palveta.

Ole valmis avarduma

Asjad tuuakse pinnale, et sind tugevdada, nii et saaksid minna eelseisvasse uude aega. Jumal teeb asju väljaspool sinu mugavustsooni, mis võib su arusaamist avardada.

Meid kutsutakse nüüd üles liikuma uutele mõistmise tasanditele. Uus ilmutuselaine päästetakse valla, mis aitab meil olla tõhusam. See eeldab, et laseme lahti mõned praegused arusaamad ja teod, mis ei ole täna enam asjakohased.
Laiendage oma telgiaset, venitage oma telgiseinu, ärge hoidke tagasi; pikendage oma telginööre, tugevdage oma telgivaiu. Js 54:2

Raskused toovad kaasa edutamise

On oluline tulevastele raskustele ja katsumsutele mitte vastu seista või nende eest ära joosta. Katsumused ei ole halvad ja Jumal kasutab neid sinu edutamiseks, mis järgmiste kuude jooksul aset leiab.
Pidage seda puhtaks rõõmuks, mu vennad ja õed, kui te kohtate igasuguseid raskusi, sest te teate, et teie usu katsumine toob kaasa püsivuse. Aga püsivus tehku oma tööd, nii et te oleksite küpsed ja valmis, millestki puudust tundmata. Jk 1:2–4

Oleme ajas, mil Isanda tuli tuleb meie tööd läbi katsuma.

nende töö saab avalikuks, sest see päev toob selle valguse kätte. See saab avalikuks tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö (kvaliteedi). Kui ehitatu jääb püsima, saab ehitaaja tasu. 1 Kr 3:13,14
 

Elu sõnad on nõutavad

Sinu sõnade üle tuleb uus vägi ja meelevald. Pead olema hoolas selles, mida ütled, sest sinu sõnad võivad olla vaimselt eluks või surmaks. Need võivad ehitada ja maha kiskuda - eriti ajas, millesse me nüüd siseneme.

Ja nähes tee ääres viigipuud, läks ta selle juurde, leidmata aga sellelt midagi peale lehtede. Ja ta ütles sellele: „Ärgu sinust kasvagu enam mingit vilja!“ Ja puu kuivas kohe ära. Kui jüngrid seda nägid, olid nad hämmastunud. „Kuidas see viigipuu nii kiiresti ära kuivas?“ küsisid nad. Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui teil on usku ega ole kahtlusi, võite teha sedasama, mis sai tehtud viigipuule, ning võite öelda ka sellele mäele: „Mine ja kukuta end merre,“ ja see sünnib.”
Mt 21:19–21

Jeesus ütles, et meie sõnad lükkavad ümber takistusi ja panevad asjad kuivama. Huvitav, et Ta ütles: „Ärgu sinust kasvagu enam mingit vilja!”… Ja samuti: „Te võite teha sedasama, mis sai tehtud viigipuule.”
Peame olema väga hoolikad, et me ei kõneleks enda ja teiste üle kuivatavaid sõnu. Peame rääkima viljakaid sõnu ja mõtlema viljakaid mõtteid. Kui me räägime negatiivset, kuivatab see meie vaimset ja loovat elu ning see ei kanna vilja.

Jumal näitas mulle, et see on paljude inimeste olukord täna. Nad on rääkinud enda või kellegi teise üle seda, mis on pannud nende annid ja vaimuvilja kuivama.

Jumal annab nüüd võimaluse see ümber pöörata. Me peame tunnistama alasid oma elus, mis kord õitsesid, aga nüüd on ära kuivanud. Me võime rääkida nende alade üle nii: „Ole viljakas ja ära enam kuiva!

Suurema meelevalla saamine

Meie ihud on Püha Vaimu templid. Märka, et just enne, kui Jeesus viigipuu kuivama pani ja rääkis vaimsest meelevallast, puhastas Ta templi ja ajas välja kõik, mis ei olnud Isandast (Mt 21:12,13). Seejärel Ta tervendas pimeda ja jalutu.

Me peame oma templeid puhastama. Me võime seda teha seesmise tervenemise kaudu ja parandades meelt kõigest, mis on Jumala Sõnale vastupidine. See lubab meil vabaneda vaimsest pimedusest ja terveneda vaimsest jalutusest või võimetusest käia oma kutsumises.

Kui te usute, siis te saate, mida iganes palves palute. Mt 21:22

Kui me hoolitseme nende asjade eest, siseneme palves suuremasse meelevalda. Järgmised 50 päeva on hämmastav aeg, mil meid joondatakse vastavalt Jumala kutsumisele. Ära heitu, kui see ei juhtu täpselt kuupäevaliselt. Jumal on täis armu ja me võime astuda Tema väe sisse oma elus igal hetkel.

Ole julgustatud ja valmis astuma uude aega!

DougAddison.com

Thursday, July 13, 2017

Prohvetlik sõna juuliks: uus vabadus on valla päästetud vaimus


Isadepäeval (18. juunil 2017) oli mul Isandaga kohtumine, kus Jumal ütles, et Ta päästab valla suurema ilmutuse ja üksikasjad teie igavese eesmärgi ja saatuse kohta.

See algab juulikuus ja Ta hakkab näitama varjatud asju, mis on teid minevikus tagasi hoidnud. Jumal ütles isadepäeval, et Ta hakkab ilmutama ennast teile nii nagu isa pojale või tütrele.
Ma ilmutan Jumala igavest eesmärki. Sest ta on kuulutanud minu kohta: „Sa oled mu soosingupoeg. Ja sinu Isana olen ma sind krooninud oma igaveseks kuningaks. Ma olen täna andnud sulle au! Küsi ainult ja ma annan sulle rahvaid ning nad saavad sinu pärandiks. Sinu valitsus ulatub maa äärteni.“ Psalm 2:7,8

Mulle meeldib samuti, kuidas kõlab 7. salm ühes teies versioonis: „Täna ma saan sinu isaks.“

Ahelad ja lepingud

Sel kohtumisel oli mul nägemus inglist, kes tuli hõbevõtmetega ja avas inimeste peal olevad ahelad. Kui ingel ahelad avas, nägin teist inglit, kes hoidis käes lepinguid, mis olid tehtud nende piirangutega.

Need olid pandud inimeste peale isikute poolt, kes neid ei mõistnud või olid saanud kadedaks. Ahelad ja lepingud olid hoidnud neid inimesi tagasi ja nad ei olnud saanud liikuda edasi mitmes oma eluvaldkonnas.

„… olles tühistanud meie võlakirja, mis oli meie vastu ja mõistis meid hukka; on ta selle kõrvaldanud, naelutades selle ristile. Ja olles riisunud võimudelt ja meelevaldadelt relvad, tegi nad avalikuks naerualuseks, võidutsedes nende üle ristil." Koloslastele 2:14,15

Jumal ütles: „Ma eemaldan need ahelad ja ma eemaldan nüüd lepingud, mis olid igaühega tehtud. Ma teen tühjaks rünnakud teie vastu.“ Ma nägin, et ingel viis lepingud kaugelt paistvale leegitsevale altarile. Lepingud, mis on hoidnud teid minevikus tagasi, põlesid Isanda tules ära.

Kui see kõik jätkus, päästeti valla uus vabadus vaimus. Inimeste silmad avanesid äkitselt kaua aega tagasi juhtunud asjade suhtes, millega nad olid nõustunud või mida oli vaja lahti murda. Kui saabus uus vabadus, hakkasid nad rõõmustama ja Jumalat ülistama.

Uued väravad avanevad Vaimus

Rõõmuhõisked ja võiduhüüd õigete telkides: „Isanda parem käsi on teinud võimsaid asju! Isanda parem käsi on tõstetud kõrgele; Isanda parem käsi on teinud võimsaid asju!” Ei ma sure, vaid elan ja kuulutan seda, mida Isand on teinud.“ Psalm 118:15-17

Nende rõõmu- ja võiduhüüd pani heitumuse põgenema. Mõned on olnud nii ahistatud, et olid alla andmas ja soovimas, et Jumal nad taevasse võtaks. Teised kannatasid enesetapumõtete käes. Aga need kõik said murtud!

Ma vaatasin, kuidas paljud hakkasid hõiskama ja Jumalat ülistama. Siis Jumal tõusis püsti, tõstis oma käed ja ütles valju häälega: „Avage õigsuse väravad!”

Avage mulle õigsuse väravad; ma lähen sisse ja tänan Isandat. Need on Isanda väravad, millest õiged võivad sisse minna.“ Psalm 118:19,20

Jumal ütles: „Ma täidan kõik tõotused, mis ma teile olen andnud.“ Nüüd saab teile see, mis ma olen teile rääkinud. Nüüd ma vabastan teid ahelatest, mis on teid tagasi hoidnud. Ma asetan teid paika selleks uueks ajaks teie elus. Püsige mu lähedal ja vaadake, kuidas ma tormide keskel liigun.“

Jumal ütles: „See värav on sinule ja teistele, kes sisenevad nüüd aega, milleks te olete loodud. See on õigsuse värav neile, kes end valmistavad. Tee minu ligiollu toob su sügavamale minu lähedusse ja armastusse. See on mu südame tee.

Kes olid kõrvale heidetud, on nüüd vastu võetud

Kivi, mille ehitajad kõrvale heitsid, on saanud nurgakiviks; Isand on seda teinud, ja see on imeline meie silmis.“ Psalm 118:22,23

Ma nägin paljusid, keda vabastati mineviku ahelatest ja piirangutest. Nüüd nad voolasid läbi selle uue õigsuse värava. Neile anti uus vabadus ja eesmärk ja nende jõud tuli tagasi. Paljud neist olid olnud kõrvale heidetud, sest nad ei sobinud. Kuid nüüd Jumal kogub sobimatuid ja hüljatuid ning ehitab nad millekski uueks.
Olen kogenud seda omaenda elus. Kui olen  teistega seda jaganud, saan ma palju tagasisidet minevikuaehlate murdumise ja uue ilmutuse saamise kohta. See on põnev aeg, kui Jumal meid tulevaseks suureks ärkamiseks valmistab.
 
DougAddison.com
 

Thursday, June 22, 2017

Julgustussõna


Eilsed  võitlused on  pandud kirja, et võiksid oma tänastes võitlustes olla julge ja võidukas. Nende võitlemistest leiad tarkust enda võitlemistes.

Vaaraod otsivad ikka veel võimalust oma jumalate nimel orjastada. Moosesed otsivad ikka veel võimalust Mina Olen nimel vabastada. Tõuse oma vaarao vastu, Mooses. Mina Olen on sinuga.

Koljatid otsivad ikka veel võimalust oma pimeduse jumalate nimel maa Taaveteid needa. Taavetid on ikka veel kartmatud, et nad taeva ja maa Jumala nimel maha lüüa. Võta oma lingukivi, Taavet, ja võida usus oma hiiglane.

Ebakindlad Saulid on ikka veel mõjutatud nähtamatutest jõududest, kes seisavad vastu ja ründavad maal esile tõusvaid ja uueks päevaks võitud Taaveteid. Taavetid ootavad ikka veel oma aega, olles palvekoobastes ustavad. Ole valmis, Taavet, sinu päev on käes, kuningriik on lähedal.

Iisebelid otsivad ikka veel võimalust kontrollida ja needa prohveteid ja Jumala rahvast. Jehud otsivad ikka veel võimalust kukutada nende pimeduse valitsust, kuni kõik on kõrvaldatud ja Iisebelist pole midagi järel. Jookse, Jehu, jookse, sinu Jumal jookseb sinuga.

Olgu nende võidud sinu võidud. Tõuse ja võida. Sa oled osa suurest sõjameeste - Taavetite, Deboorade, Jehude, Jaelite, Mooseste ja Mirjamite - hulgast.

Võta oma koht, tee oma osa ja võida. Tema nimel sa ei kaota. Tõuse ja võidutse Jeesuse nimel.

*****

Iidsed jumalad, väed ja võimud ei ole kadunud, vaid on ümber pakendatud uute kultuuride ja inimeste tarbeks. Võitlus ei käi lihtsalt väärjumalate ja deemonite hulkade nimedega, vaid nende taga olevate jõudude ja valeprohvetitega.

Moosese ja vaarao vastasseis oli tegelikult sõda jumalate ja võimude vahel, mis maailmas tegutsevad. See polnud lihtsalt inimeste vastasseis, sõda käis inimeste taga olevate jõudude vahel. Kümme Egiptuse nuhtlust olid kõik taevaaluste võimude ja neid järgivate inimeste nuhtlused.

Oleme sageli nii materialistlikud ja humanistlikud, et ei mõista inimeste taga toimivaid jõude. See pole pelgalt inimeste vaheline kokkupõrge, vaid võimude vaheline. Käimasolavete võitluste taga sinu ümber on ideoloogiad, taevaalused võimud ja vaimsed jõud.

Suur lahing Taaveti ja Koljati vahel ei ole täiesti mõistetav, kui ei mõisteta kummagi mehe taga olevat jõudu. Koljat needis Taavetit oma jumalate abil, kuna Taavet seisis oma Jumala nimel kartmatult hiiglase ja tema taga oleva jõu vastu.

Tahan öelda, et selle ja sinu enda privaatse maailma loomulikesse lahingutesse on kaasatud iidsete ja nähtamatute jõudude mõju. Sinu vastas olev loomulik vaenlane on sageli teadmatult ja mõni isegi teadlikult tegutsemas koos pimeduse jõududega. Lahingutes, millega kokku puutud, toimivad nii loomulikud kui vaimsed vastased. Sa pead vaimsete jõudude vastu minema suurema vaimse jõuga.

Jeesus tuli siia maailma, et selle maailma jumal kukutada. Ta alustas oma teenistust, olles kõrbes seatud vastamisi saatanaga ja teda võites. Siis hakkas Ta inimkonda pimeduse jõudude leegionist vabastama. See oli vabastusteenistus kõigist selle ajastu taevaalustest võimudest, jõududest ja pimedusevägedest.

Tema rist väljendas Jumala Talle andestust langenud inimkonna vastu, aga ka lõvi viha kõigi taevaaluste võimude ja jõudude vastu. Kui Jeesus risti naelutati, purustati pimeduse jõud Tema jalgade alla. Rist oli Kristuse otsustav käsk lasta Tema rahvas minna.

Ka ülestõusmine oli surma ja põrgu valitsuse kukutamine, kui Jeesus näitas end kolme reaalsuse - taeva, maa ja hadese - Isandana. Põrgult on võetud selle võtmed ja Jumala riik liigub edasi suurema meelevallaga, kui põrgu võiks sellele vastu panna. Põrgu väravad ei saa siin võitu niikaua, kuni me seda ei luba. Meile on antud nii võtmed kui meelevald kogu vaenlase väe üle Jeesuse nimel.

Jeesus on kroonitud taeva ja maa Isandaks. Ta valitseb ja kutsub sind oma nägemusse, kus Jumala riik tuleb maa peale, nii nagu see on taevas. Sul võib olla hiiglasi, keda maha lüüa, vaaraosid, kelle vastu minna, ja Iisebele, keda maha kiskuda. Tea vaid, et kannad suuremat meelevalda, kui mõistad, ja ka sina võid Tema nimel käskida: Lase mu rahvas minna!

Need pimeduse võimud jäävad Jeesuse jalgade alla ja saavad taakord maha kistud. Kristus on nad purustanud oma jalgade alla. Nüüd Ta tahab purustada need sinu jalgade alla.

Viimaks veel, olge tugevad Issandas ja tema vägevuse jõus. Pange selga kogu Jumala sõjavarustus, et suudaksite seista kuradi salaplaanide vastu.

Sest meil ei ole võitlemist liha ega vere vastu, vaid valitsejate, meelevaldade, selle pimeduse maailma jõudude, taevaaluse kurjuse vaimude vastu.

Seetõttu pange selga kogu Jumala sõjavarustus, et võiksite kurjal päeval püsima jääda, olles kõik teinud.“  Ef 6:10-13
 
Allikas: Nolan Clark

Thursday, June 1, 2017

Prohvetlik sõna nelipühaks


Prohvetlik sõna nelipühaks, 1. juunil

Juudi Shavuot'i püha on tavaliselt tuntud nelipühana ja leiab aset 7 nädala (50 päeva) pärast peale paasapüha. Jeesus tõusis surnuist üles paasapühal ja 50 päeva hiljem tuli Püha Vaimu tõotus ja vägi algkoguduse peale nelipühal (Ap 2).

Kuigi kristlik kogudus tähistab nelipühapäeva sellel pühapäeval, siis tegelik juudi püha on 30. mai päikeseloojangust kuni 1. juuni päikeseloojanguni. Sel nädalal voolab sinule ilmutus ja vägi taevast.

Nelipüha tõotused

Nelipüha tähistab Iisraelis viljalõikust ja Toora andmist Moosesele Siinai mäel. Nelipüha ajal hakkame lõikama seda, mida oleme külvanud (vilja lõikus) ja Jumal annab meile sõnad, nagu Ta andis need Toora näol Iisraelile. Nelipüha on ka päev, mil Püha Vaimu vägi tuli meie peale. See on rõõmu, väe ja ilmutuse aeg!

Pimeduses elav rahvas näeb suurt valgust; nendele, kes elavad sügava pimeduse maal, koidab valgus. Sa rohkendad rahvast ja suurendad nende rõõmu; nad rõõmutsevad sinu ees, nagu rõõmutsetakse lõikuse ajal, nagu sõjamehed rõõmutsevad saaki jagades.”

Js 9:2,3

Prohvetlik sõna nelipühaks

Mul oli kohtumine Isandaga nelipühal, 31. mail 2017.

Isand ütles: “On nelipüha aeg ning ma vabastan ilmutuse ja väe oma kannatunud rahvale. Järgmise 7 nädala jooksul (alates sellest hetksest kuni 19. juulini) tuleb uus rõõm, ja see tuleb teie kannatuste asemele. See on lõikuse aeg Iisraelis. Samamoodi lõikate teie seda, mida olete eelnevatel aegadel külvanud. Seitsme nädala lõpus sa vaatad tagasi ja ütled: „Ma olen uues kohas.“ Ma hakkan liikuma tavatul viisil ja läbi olukordade, mida sa ei pruugi kohe mõista. Aga seisa sellel sõnal, mis ma sulle nüüd annan. Seitsme nädala jooksul hakkavad asjad paistma teisiti ja uus rõõm valdab sind.“

Kui Isand seda rääkis, näidati mulle uut väravat vaimumaailmas avanemas. Värava nimi on Rõõm.

Järgmise 7 nädala jooksul on taevas avatud ilmutuseks ja Jumala väe vabanemiseks. Sa võid oodata tasu vaenlase rünnakute eest. Jumal murrab nüüd pimeduse pilved ja toob rahva kõrbest välja. Me siseneme nüüd uude rõõmu aega ja Jumala valgus hakkab särama sinu peal ühel uuel viisil.

Allikas: http://dougaddison.com

Tuesday, November 8, 2016

Doug Addison: prohvetlik sõna novembriksProhvetlik sõna novembriks: uued ülesanded, järgmine president & järgmine Jumala liikumine

November on taastamise ja avalikukstegemise aeg. Paljude poolt kogetav raputus on Jumala poolt kavandatud, et murda lahti see, mis on eelnevalt olnud pitseeritud. Käes on aeg pitseeritu avalikuks tegemiseks.  

Kas oled tähele pannud numbreid 333?

„Hüüa mind ja ma vastan sulle ning räägin sulle suurtest ja uurimatutest asjadest, mida sa ei tea.”  Jeremija 33:3 NIV

Praegu on aeg, mil Jumal ilmutab sulle rohkem su uute ülesannete kohta, mis tulevad taevast. Sinu eluraamat on avatud ja see on üks ülemineku aeg, kuna sinu abistamiseks määratakse uued inglid. Ära keskendu tormile või sellele, kuidas asjad võivad loomulikus sfääris välja näha.

Tea, et Jumal rajab sind just nüüd, ja sa tõesti lähed läbi selle aja. Paljud tulevad sellest ajast välja täiesti uues kohas, uuel tasandil, uues meelevallas, võidmises ja tules! Isegi kui asjad kõiguvad, pea meeles, et Jumala Kuningriik ei kõigu!  

„Olgem siis tänulikud, sest me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega; sest meie Jumal on neelav tuli!  Heebrealastele 12:28,29 NIV

Ameerika Ühendriikide president

Ma panin selle sõna kirja enne valimisi Ameerika Ühendriikides. Minult on küsitud, kas Jumal on mulle järgmise presidendi kohta midagi rääkinud.

Jah, mul on olnud mitmeid kohtumisi ja ma olen näinud nõupidamisi, mis on viimase aasta jooksul taevas toimunud. Ma kuulsin nimetatavat järgmise presidendi nime, aga mul pole Jumalalt luba rääkida sellest avalikult. Jumal on olnud liikumas kõigi presidendikandidaatide eludes, püüdes teha tööd nende iseloomu küsimuste läbi.

Jumal rääkis mulle, et järgmine Am Üh president peab olema väljaspool poliitiliste parteide joondumisi. Valgesse majja ja Washingtoni tuleb üks Jumala liikumine, ja see ei ole meie praeguse asjadest arusaamise põhjal          arusaadav.Ära heitu, kui sinu poolt valitud kandidaat või isegi sulle Jumala poolt öeldud isik ei osutu valituks. Usalda Jumalat, sest Tema kontrollib kõike ikka veel ja Tal on järgnevate aastate jaoks valmis hämmastav plaan. 

Veel "aukartuse päevade" kohta

Mu prohvetlik sõna Rosh Hashana kohta 11. oktoobril oli väga märkimisväärne. Kui sa pole seda lugenud, vaata seda minu blogist. Kui sa oled seda juba vaadanud, siis vaata seda uuesti ja anna see edasi neile, kes julgustust vajavad.

Iisraeli uue aasta pühade ajal, mis algab Rosh Hashanaga, liikudes läbi Jom Kippuri ning edasi lehtmajadepühasse, uurib Jumal meie elusid meie edutamise eesmärgil.   

Möödunud kuul, 2. –12. oktoobril, oli taevas vaimulikult kõige aktiivsem aeg, mida olen eales näinud.  See laienes sel aastal kuni 23. oktoobrini, lehtmajadepüha viimase päevani.

Nende 22 päeva jooksul toimusid taevas kõige võimsamad kohtumised, mis mu elus on üldse olnud. Samal ajal toimus suurim sõjapidamine, mis mu elus üldse on olnud! Taevaraamatud olid avatud meie kõigi kohal. Aga sel aastal oli haruldane see, et seda tehti taevase kohtu kõrgeimal tasandil. Mul oli mitmeid kogemusi, kus ma nägin ja kuulsin, kuidas toimusid Taanieli 7. ptk Elatanu kohtuistungid.

“Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja Elatanu võttis istet …  Kohus võttis istet ja raamatud avati.’” Taanieli 7:9,10 NIV

Isa andis teada otsused nende kohta, kes on kutsutud järgmises Jumala liikumises ja ärkamises osalema. Vaenlane on seisnud vastu sellele, mida Jumal taevast valla päästab. Seetõttu oleme näinud erilisi ilmaolusid, torme, tulekahjusid, uputusi ja maavärinaid. Praegu taevastes toimuva võitluse tõttu on Maa peal olnud suuri rahutusi.

Kui ma vaatasin, siis seesama sarv sõdis pühadega ja võitis nad, kuni tuli Elatanu ja kohus anti Kõigekõrgema pühade kätte (andis teada otsuse pühade kasuks) ja jõudis aeg, mil pühad said kuningriigi endale.“ Taanieli 7:21,22 NIV

 Ole valmis omandama Kuningriik

Jumal on kohtuotsused ja määrused meie kasuks teatavaks teinud. Ta teeb plaanid ja strateegiad meile avalikuks, et uuest ajast kinni haarata ja omandada Kuningriik maa peal, nagu see on taevas. Uued eeljooksjad on määratud ja nad tulevad varsti esile, et meid järgmiseks hämmastavaks Jumala liikumiseks ette valmistada. 

Jumal paneb kõik valmis, sest uus ärkamine on suunatud neile, kes on kristlaste poolt hüljatud või saanud haavata. Asjad juba liiguvad ja joonduvad välja kaheks Jumala liikumiseks. Esimene neist on koguduse värskendamiseks ja äratamiseks. Paljud arvustavad seda uut liikumist, nagu see ei oleks Jumalast.

Teine Jumala liikumine tuleb edasi 2017. aastal, mis saab olema tõsine ärkamine väljaspool kogudust olevatele inimestele. Need on Hesekieli raamatu 34. ptk nõrgad lambad, kes on eemale lükatud, unustatud ja hüljatud.

Uus kohin ja keel taevast

See uus kohin ja keel sarnaneb sellega, mida kuuldi nelipühapäeval Ap 2. ptk, kui taevast tuli uus kohin, tuli ja keel.

Tulemas on midagi uut, mis äkitselt äratab narkosõltlased, tätoveeritud, augustatud ja LGBT inimesed; kadunud ja unustatud inimesed kogevad äkitselt Hesekieli 37. ptk: kuivad luud saavad elavaks. Olen näinud ja prohveteerinud seda kõike viimase 5 aasta jooksul.

Kiirrong on saabunud

Mõnede väga raskete katsumuste ja tormide ajal mu elus tegi Isand äkitselt midagi. Kui ma 19. oktoobril palvetasin, nägin nägemust saabuvast kiirrongist. Isand ütles, et need, kes on oma elureisiks valmis, saavad peale. Asjad hakkavad kiiremini liikuma, kui me liigume aega, mil näeme äkilisi muutusi ja äkilist edasiminekut.

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad.“  Aamose 9:13
“Jah, tõesti, ei lähe enam kaua aega, on Jumala otsus. “Asjad hakkavad juhtuma nii kiiresti, nii et pea käib ringi. Üks astub teise kandadele. Sa ei suuda seda jälgida. Kõik toimub koheselt – ja kuhu ka ei vaataks, kõikjal on õnnistused! Õnnistused on nagu mägedelt allavoolav vein.” Seesama, MSG

See juhtub just praegu. Asjad liiguvad nüüd palju kiiremini, et viia sind uude kohta. Jumal varustab meid uute relvadega vaimulikuks sõjapidamiseks. Ta vabastab uusi ande ja võidmist, mis on uuendatud vana ja palju tõhusam.

Kuidas vastata

Hüüa Jumala poole, et avaneks ilmutus ja tuleks taastamine su elus.  Ära saa häiritud segadusest ja juttudest, et halvad asjad on tulemas. Sea end just nüüd oma läbimurde lainele. Ole julge, sest Jumal ei ole sind unustanud ja Tal on meie jaoks plaan, mis ei pruugi veel olla arusaadav.