Tuesday, November 8, 2016

Doug Addison: prohvetlik sõna novembriksProhvetlik sõna novembriks: uued ülesanded, järgmine president & järgmine Jumala liikumine

November on taastamise ja avalikukstegemise aeg. Paljude poolt kogetav raputus on Jumala poolt kavandatud, et murda lahti see, mis on eelnevalt olnud pitseeritud. Käes on aeg pitseeritu avalikuks tegemiseks.  

Kas oled tähele pannud numbreid 333?

„Hüüa mind ja ma vastan sulle ning räägin sulle suurtest ja uurimatutest asjadest, mida sa ei tea.”  Jeremija 33:3 NIV

Praegu on aeg, mil Jumal ilmutab sulle rohkem su uute ülesannete kohta, mis tulevad taevast. Sinu eluraamat on avatud ja see on üks ülemineku aeg, kuna sinu abistamiseks määratakse uued inglid. Ära keskendu tormile või sellele, kuidas asjad võivad loomulikus sfääris välja näha.

Tea, et Jumal rajab sind just nüüd, ja sa tõesti lähed läbi selle aja. Paljud tulevad sellest ajast välja täiesti uues kohas, uuel tasandil, uues meelevallas, võidmises ja tules! Isegi kui asjad kõiguvad, pea meeles, et Jumala Kuningriik ei kõigu!  

„Olgem siis tänulikud, sest me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega; sest meie Jumal on neelav tuli!  Heebrealastele 12:28,29 NIV

Ameerika Ühendriikide president

Ma panin selle sõna kirja enne valimisi Ameerika Ühendriikides. Minult on küsitud, kas Jumal on mulle järgmise presidendi kohta midagi rääkinud.

Jah, mul on olnud mitmeid kohtumisi ja ma olen näinud nõupidamisi, mis on viimase aasta jooksul taevas toimunud. Ma kuulsin nimetatavat järgmise presidendi nime, aga mul pole Jumalalt luba rääkida sellest avalikult. Jumal on olnud liikumas kõigi presidendikandidaatide eludes, püüdes teha tööd nende iseloomu küsimuste läbi.

Jumal rääkis mulle, et järgmine Am Üh president peab olema väljaspool poliitiliste parteide joondumisi. Valgesse majja ja Washingtoni tuleb üks Jumala liikumine, ja see ei ole meie praeguse asjadest arusaamise põhjal          arusaadav.Ära heitu, kui sinu poolt valitud kandidaat või isegi sulle Jumala poolt öeldud isik ei osutu valituks. Usalda Jumalat, sest Tema kontrollib kõike ikka veel ja Tal on järgnevate aastate jaoks valmis hämmastav plaan. 

Veel "aukartuse päevade" kohta

Mu prohvetlik sõna Rosh Hashana kohta 11. oktoobril oli väga märkimisväärne. Kui sa pole seda lugenud, vaata seda minu blogist. Kui sa oled seda juba vaadanud, siis vaata seda uuesti ja anna see edasi neile, kes julgustust vajavad.

Iisraeli uue aasta pühade ajal, mis algab Rosh Hashanaga, liikudes läbi Jom Kippuri ning edasi lehtmajadepühasse, uurib Jumal meie elusid meie edutamise eesmärgil.   

Möödunud kuul, 2. –12. oktoobril, oli taevas vaimulikult kõige aktiivsem aeg, mida olen eales näinud.  See laienes sel aastal kuni 23. oktoobrini, lehtmajadepüha viimase päevani.

Nende 22 päeva jooksul toimusid taevas kõige võimsamad kohtumised, mis mu elus on üldse olnud. Samal ajal toimus suurim sõjapidamine, mis mu elus üldse on olnud! Taevaraamatud olid avatud meie kõigi kohal. Aga sel aastal oli haruldane see, et seda tehti taevase kohtu kõrgeimal tasandil. Mul oli mitmeid kogemusi, kus ma nägin ja kuulsin, kuidas toimusid Taanieli 7. ptk Elatanu kohtuistungid.

“Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja Elatanu võttis istet …  Kohus võttis istet ja raamatud avati.’” Taanieli 7:9,10 NIV

Isa andis teada otsused nende kohta, kes on kutsutud järgmises Jumala liikumises ja ärkamises osalema. Vaenlane on seisnud vastu sellele, mida Jumal taevast valla päästab. Seetõttu oleme näinud erilisi ilmaolusid, torme, tulekahjusid, uputusi ja maavärinaid. Praegu taevastes toimuva võitluse tõttu on Maa peal olnud suuri rahutusi.

Kui ma vaatasin, siis seesama sarv sõdis pühadega ja võitis nad, kuni tuli Elatanu ja kohus anti Kõigekõrgema pühade kätte (andis teada otsuse pühade kasuks) ja jõudis aeg, mil pühad said kuningriigi endale.“ Taanieli 7:21,22 NIV

 Ole valmis omandama Kuningriik

Jumal on kohtuotsused ja määrused meie kasuks teatavaks teinud. Ta teeb plaanid ja strateegiad meile avalikuks, et uuest ajast kinni haarata ja omandada Kuningriik maa peal, nagu see on taevas. Uued eeljooksjad on määratud ja nad tulevad varsti esile, et meid järgmiseks hämmastavaks Jumala liikumiseks ette valmistada. 

Jumal paneb kõik valmis, sest uus ärkamine on suunatud neile, kes on kristlaste poolt hüljatud või saanud haavata. Asjad juba liiguvad ja joonduvad välja kaheks Jumala liikumiseks. Esimene neist on koguduse värskendamiseks ja äratamiseks. Paljud arvustavad seda uut liikumist, nagu see ei oleks Jumalast.

Teine Jumala liikumine tuleb edasi 2017. aastal, mis saab olema tõsine ärkamine väljaspool kogudust olevatele inimestele. Need on Hesekieli raamatu 34. ptk nõrgad lambad, kes on eemale lükatud, unustatud ja hüljatud.

Uus kohin ja keel taevast

See uus kohin ja keel sarnaneb sellega, mida kuuldi nelipühapäeval Ap 2. ptk, kui taevast tuli uus kohin, tuli ja keel.

Tulemas on midagi uut, mis äkitselt äratab narkosõltlased, tätoveeritud, augustatud ja LGBT inimesed; kadunud ja unustatud inimesed kogevad äkitselt Hesekieli 37. ptk: kuivad luud saavad elavaks. Olen näinud ja prohveteerinud seda kõike viimase 5 aasta jooksul.

Kiirrong on saabunud

Mõnede väga raskete katsumuste ja tormide ajal mu elus tegi Isand äkitselt midagi. Kui ma 19. oktoobril palvetasin, nägin nägemust saabuvast kiirrongist. Isand ütles, et need, kes on oma elureisiks valmis, saavad peale. Asjad hakkavad kiiremini liikuma, kui me liigume aega, mil näeme äkilisi muutusi ja äkilist edasiminekut.

Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarjasõtkuja seemne külvajale; siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad.“  Aamose 9:13
“Jah, tõesti, ei lähe enam kaua aega, on Jumala otsus. “Asjad hakkavad juhtuma nii kiiresti, nii et pea käib ringi. Üks astub teise kandadele. Sa ei suuda seda jälgida. Kõik toimub koheselt – ja kuhu ka ei vaataks, kõikjal on õnnistused! Õnnistused on nagu mägedelt allavoolav vein.” Seesama, MSG

See juhtub just praegu. Asjad liiguvad nüüd palju kiiremini, et viia sind uude kohta. Jumal varustab meid uute relvadega vaimulikuks sõjapidamiseks. Ta vabastab uusi ande ja võidmist, mis on uuendatud vana ja palju tõhusam.

Kuidas vastata

Hüüa Jumala poole, et avaneks ilmutus ja tuleks taastamine su elus.  Ära saa häiritud segadusest ja juttudest, et halvad asjad on tulemas. Sea end just nüüd oma läbimurde lainele. Ole julge, sest Jumal ei ole sind unustanud ja Tal on meie jaoks plaan, mis ei pruugi veel olla arusaadav.

Saturday, October 15, 2016

Taanieli nägemustest ja prohveteeringutest 2


Tagasi Taanieli raamatu juurde:


Nüüd sündmustik tiheneb, varustades meid prohveteeringuga, mis peaks tegema usklikuks igaühe, kes kahtleb Taanieli raamatu tõepärasuses.


Taanieli nägemus kirjeldas sündmusi, mis ei leidnud just aset kahe järgmise sajandi jooksul, kuid see ennustus on täpne kuni kirjeldatava persoonini välja, kelleks oli Antiochus IV – tuntud ka kui Epiphanes, üks valitsejaid Kreeka impeeriumist.

Kuna ta ei omanud õigust troonile - tegeles Antiochus äraostmise ja seaduseväänamisega, et saada kuningaks – ja milline õel monarh ta oli …!

 • Ta oli hullumeelne.
 • Tema antisemitism oli eriti laes.

Ta vihkas Jumala valitud inimesi, nagu ükski valitseja polnud veel vihanud.


Miks see türann võttis Taanieli nägemuses keskse koha?

Esiteks,
et meile meelde tuletada, et kõikvõimas Jumal teab – minuti täpsusega – mis hakkab ajaloos juhtuma.
Antiochus ilmus tõesti stseenile ja vihkas tõesti juute ja ta oli tõesti kõige jõhkram, saatanlikum kuningas, keda saab ette kujutada.

Kuid on ka teine põhjus, miks Antiochust on siin mainitud:

Antiochus on Antikristuse sümbol –
ja kuidas ta Katsumusajal käitub.
See väike sarv 7. peatükis on tegelik Antikristus.
Väike sarv 8. peatükis on juute vihkav Antiochus – Antikristuse fotokoopia.
Sellepärast me võime kasutada neid 8. peatüki tekste, et dokumenteerida Antikristuse pühaduseteotust, mida ta Iisraelile aegade lõpul toob.
Vaadakem edasi selle Antikristuse mees-sümboli ülbust, kes ülendab ennast juutide vürstiks.
Ta austab ennast vürstina – just nagu Jeesus Kristus valitseb  ühel päeval nende Kuningana – mis on taas lõpuaja vihje selle kohta, et ka Antikristus teeb oma parima,
                    et ilmuda nagu Kristus
          mis saab olema kõigi aegade suurim maskeraad.
2 Ts 2:3,4 ütleb,
          et Antikristus paneb vastu ja tõstab enese üle kõige …!
          See langeb täielikult kokku Antiochusega.
3. Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu muidu, kui esmalt pole tulnud
 •  ärataganemine
 • ega ilmunud vägivalla inimene, hukatuse poeg,
4. kes paneb vastu ja tõstab end üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana.


6. Nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles omal ajal,

7. sest vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda siitsaadik takistab.


             Kui midagi on Jumala Sõnas,
                                         siis see on nii!

        Sellepärast ei peaks isegi palvetama.
        Selle peaks vastu võtma ja selle põhjal tegutsema.


Hämmastav, et Antiochus Epiphanes nautis tegelikult oma varasematel valitsemispäevadel heakskiitu simuleerijatelt, kes olid valmis minema temaga kaasa iseenda kasuks – nii nagu Antikristus tõmbab haneks miljoneid maailma inimesi oma karismaga ja rahvusvahelise juhtimise oskusega.

Lõpuaegadel teeb see metsaline Iisraeliga rahulepingu, kuid keset seda rahu murrab ta oma sõna ja tühistab lepingu.


Tn 9:27 ütleb:


          Ja ta teeb paljudega kindla lepingu üheks aastanädalaks; poole aastanädala pealt ta lõpetab tapa- ja roaohvri.


Antikristus ajutiselt valitsemas


See rahu lõpetamine on oluline aeg ajaloos, kuna nüüd, kel silmad – näevad,

          et Antikristus on Kuradi poolt ellu äratatud.

Just nagu Jeesus oli Jumal inimese kujul,

elab Antikristuses teisel kolmel ja poolel aastal Katsumusajast Saatan.


Sellepärast

ta kutsubki ennast Jumalaks –

just nagu Antiochus tegi seda oma müntidel.


Sellepärast

ta oligi välja tõugatud kolmandast taevast ja Jeesus ütles

Lk 10:18:          Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat.


See on mees, kes ühel päeval istub Jeruusalemma templis troonil, vaatab oma peeglisse, imetleb ennast ja enese saavutusi, naerab ja ütleb endale:


               Ma olen Jumal ja minu sarnast ei ole olemas.

    
Antikristuse saabumise päev on väga kiirelt lähenemas.

Siiski, sellel prohveteeringul on teine pool,

mis viitab Jeesusele Kristusele kui Kuningale.


Märka, et selles tekstis on kaks vürsti:

 • esimene on Jeesus, kes hakkab valitsema kui Rahuvürst (Js 9:5),
 • teine on Rooma kindral, kes tungib Jeruusalemma.

 Me räägime siin esimesest Vürstist – Jeesusest Kristusest – kes lõigatakse ära pärast seitset ja kuutkümmend kahte aastanädalat – kokku 69 aastanädala ehk 483 aasta pärast.
Võtame nüüd need 483 aastat ja korrutame juudi arvutusmeetodiga – milleks on 360 päeva aastas. 483 x 360 = 173880 päeva.
Sellest kuupäevast, mida Nehemja mainis
müüride ja Jeruusalemma taastamiseks (14. märts 445. a. eKr) kuni päevani, mil Jeesus Kristus tuli eesli seljas Jeruusalemma (6. aprill 32. a.),
                                      on täpselt 173880 päeva.

Prohveteering oli õige?!
Kui juudid oleksid ainult uurinud Vana Testamendi prohveteeringut, siis nad oleksid teadnud, et Jeesus oli nende Messias.
Sellepärast Jeesus ütles oma rahvale
Lk 19:42:

Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. 

173880. päev oli kroonimispäev, ja juudi mõistus ei suutnud seda haarata – samuti ei võtnud nad Teda oma Messiaks.
Kui Jumal sai tõestada Jeesuse täpset saabumist Jeruusalemma, kas siis on enam küsimusi, miks ülejäänud Taanieli raamatu prohveteeringud ei peaks täituma?
Kuna me tuleme lähemale sellele kõige tähtsamale prohvetlikule peatükile Piiblis, peame samuti tegelema 26. salmi sisuga, mis räägib vürstist, kes tuleb seda linna ja pühamut hävitama.
Selleks vürstiks oli Vespasianus koos oma poja Titusega – Rooma kindral, kes marssis 70. aastal Jeruusalemma ja mõrvas sadu tuhandeid juute, hävitades taas selle linna.
Siin me näeme sarnasust selle isa ja poja reetlikkuse ning varasema türanni Antiochus Epiphanese vahel, kuna need kolm esindavad Antikristuse tüüpi, kes tõuseb viimastel päevadel võimule.
Kuid siin on Vespasianus ja Titus esile tõstetud, kuna nad on Rooma vürstid.
Hiljem tuleb Antikristus kui rahvusvaheline liider taastatud Rooma impeeriumist, mis on praegu laienemas ja mille mõjuvõim on kasvamas, just nagu Taaniel ennustas.
Sellel ja paljudel teistel põhjustel – mis on Jumala Sõnas dokumenteeritud – me oleme dogmaatilised, kui ütleme, et meie ajastu võib olla Taanieli poolt nimetatud aegade lõpp.
Nüüd aga – kuidas on selle selge vahega, mis eksisteerib salmides 26 ja 27 – mõne tuhande aasta pikkune vahe?
See on tähtis ajaperiood, kuna ilma selleta oleksime sunnitud nägema neid sündmusi aset leidmas nende 490 päeva sees, mitte 490 aasta jooksul.
Esimene neist oleks võimatu!
On skeptikuid, kes väidavad, et see vahe nendes kahes salmis on inimeste väljamõeldud teooria.
Siiski  - Piibel ütleb rõhutades, et Jeesuse esimese ja teise tuleku vahel on üks periood – üks vahe.
Jesaja 9:5 ütleb:
          Sest meile sünnib laps (neitsist sünd),
          meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus
          (valitsus polnud Tema õlgadel, kui Ta tuli esimest korda Jeruusalemma).
Kui Jeesus Kristus tuleb uuesti – teist korda – siis on valitsus Tema õlgadel –
kui Ta valitseb kuningate Kuninga ja isandate Isandana – tuhat aastat (Ilm 20:4).
Nüüd jõuame Tn 9 ptk. 27. salmi juurde.
Antikristus on juba täielikult võimul ja Taanieli seitsmekümnes aastanädal on tegev.
See algab siis, kui see kuri isik sõlmib Iisraeliga rahulepingu.
See on seitsmekümnenda aastanädala algus  ja seitse aastat kestva Katsumusaja algus.
Antikristus petab maailma, tehes paljudega lepingu – esmalt Iisraeliga – üheks nädalaks, üheks shavua’ks ehk seitsmeks aastaks.
Järgnev informatsioon on ülitähtis!
Kui esimesed 69 aastanädalat ehk shavua’t , kokku 483 aastat või juudi kalendri järgi 173880 päeva - ja see prohveteering täitus igas detailis viimastel päevadel – siis viimane aastanädal ehk heebrea shavua, viimased seitse aastat ehk 2520 päeva, täituvad samuti täpsel ajal!  
Sellepärast
Ilmutuse 11:2 ja 13:5 mainivad 42 kuud ja
Ilmutuse 11:3 ja 12:6 mainivad 1260 päeva kui üht Katsumusaja poolt.
Siis
          keset seda shavua’t – pärast 42 kuud -  lõpetab Antikristus ohvri.
Antiochus Epiphanes tegi seda sajandeid tagasi, kui ta juutide ohvril trampis ja juutide templi rüvetas.
Templi ülesehitamine
Kuidas saab selline tegu olla jäädvustatud templi olemasoluta meie päevil?
Siin on vastus.
Iisraellased räägivad templi taas üles ehitamisest meie päevil.
Praegu juba kogutakse kokku ehitusmaterjale ja templiriistu taas üles ehitatud templi jaoks Jeruusalemmas.
Kui tempel on püstitatud, läheb kõik üldiselt hästi  - kuid siis, keset Katsumusaega,
istub Antikristus uhkelt selle templi troonile ja
                    väidab end olevat maailma jumala.
2 Ts 2:3,4 ütleb:
3. Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu muidu, kui esmalt pole tulnud
 •   ärataganemine
 •   ega ilmunud vägivalla inimene, hukatuse poeg,  

 4. kes paneb vastu ja tõstab end üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või       jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana.

Valeprohvet loob Antikristuse-sarnase kuju,

Ilm 13:15:

Ja talle anti meelevald anda metsalise kujule vaimu, et metsalise kujugi räägiks ja teeks, et tapetaks kes tahes, kui nad ei võta kummardada metsalise kuju.

16. Ja ta teeb, et kõik –

* pisikesed ja suured,

* rikkad ja vaesed,

* vabad ja orjad –

paneksid endale märgi oma paremale käele või oma otsaette.


Ja kogu inimkond sunnitakse kummardama seda metsalist, nagu on öeldud Taanieli 7:8, mil Nebukadnetsar käskis Baabüloni inimestel s(t)eda kummardada.


Kui inimesed Katsumusajal ei kummarda Antikristust ega tee temaga täelikku liitu, siis nad tapetakse.


Ilm 20:4,5


Ja ma nägin troone, ning nad istusid nende peale ja kohus anti nende kätte; ning nende hingi, kelle pead olid kirvega maha raiutud Jeesuse tunnistamise pärast ja Jumala Sõna pärast, ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud pannud tema märki oma otsaette ega käe peale.

See oli aeg, mil paganlik türann Antiochus Epiphanes püstitas oma paganlikud jumalused kõigekõrgema Jumala asemele ja pani emise templi altarile – seda nimetati hävituse koletiseks.


Tn 11:31, 32; 12:11


Ja tema poolt saadetud sõjaväed tulevad ja teotavad pühamut, kindlat  linna. Nad kõrvaldavad alalise ohvri ja panevad sinna hävituse koletise. ... Oma libekeelsusega ta hukutab lepingu rikkujaid, aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, saab olema edukas ja teeb suuri tegusid, …Nüüd, enam kui tuhat aastat hiljem püstitab Antikristus samuti kuju nimega hävituse koletis – lähtudes Jeesuse sõnadest …Mt 24:15,16

Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud – lugeja mõelgu sellele! – siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
Mk 13:14


Aga kui te näete hävituse koletist seal, kus see ei tohiks seista – lugeja mõelgu sellele!Miks?

Kuna ta rüvetab Jumala püha templit.
Juudid austavad oma püha templit – Antikristus mõnitab seda ja rikub üht juutide seadust, mis puudutab ebajumalate asetamist templisse.
Sel hetkel jällegi muutub tempel rüvetatuks, kuna seal on hävituse koletis.


2 Ms 20:4,5

Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehoova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad.


On üks kirjakoht lõpuaegadeks, millest on inimestel vale arusaam.

Mt 24:4,5

Jeesus vastas neile: Vaadake, et keegi teid ei eksitaks! Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: Mina olen Messias! – ja eksitavad paljusid.
 Vale arusaam on, et nad kuulutavad ennast Kristuseks. Ei!
Nad ütlevad, et Tema, Jeesus – on tõepoolest Kristus!

Kuid nad eksitavad siiski – sellega, et püüavad tegutseda vaimuandides, mida Jumal neile ei ole andnud.
Nad on päästetud – kuid ära eksitatud – ja hakkavad eksitama teisi!

Vaikus enne tormi

Jeesus ütleb Mt 24:15-21:

Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Taaniel on rääkinud – lugeja mõelgu sellele! – siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma, ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube! Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad neil päevil! Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.

Tn 12:1

Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas – kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud!

Aga sina?!
          Kas sa oled kindel, et sinu nimi on raamatusse kirjutatud!?             Kui midagi on Jumala Sõnas,

                                         siis see on nii!

        Sellepärast ei peaks isegi palvetama.

        Selle peaks vastu võtma ja selle põhjal tegutsema.

Miks põgeneda?
Kuna Saatana viimased 42 kuud on vallandumas globaalselt ja ta on täis viha:

Ilm 12:12

Seepärast rõõmutsege, taevad, ning teie, kes neis viibite! Häda maale ja merele, sest Kurat on tulnud maha teie juurde, ta on suures raevus, teades, et tal on aega üürikeseks.

Need on viimased 3,5 aastat!
See on aegade lõpp!

Tn 12:4

Aga sina, Taaniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks! (Ilm 5:1)


Selle nägemuse ilmutus ja tõlgendus, toodud Taanielile ingel Gaabrieli poolt, oli kaheterane mõõk:
 • üks sünge ja hukkav,
 • teine aga lootustandev.
 • Sünge, kuna Antikristus on peagi ilmumas,
 • lootustandev, kuna Kristus hävitab tema oma tulemise kirkuses.

 2 Ts 2:7,8
Vägivalla saladus on juba toimimas … (Iisraeli ja koguduse vastu. So Antikristuse vaim.)
Alles siis ilmub vägivaldne, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega, ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.
Täna me näeme seda, mida võib nimetada vaikuseks enne tormi. Ajalugu ei ole veel lõpetatud,

kuid käega kirjutatud kiri on seinal neile, kel on silmad, et seda lugeda.

 Jack van Impe materjalide põhjal

Toimetas Vaimulik Varasalv