Monday, January 7, 2019

Prohvetlik sõna 2019. aastaks

 

Su Eluraamat avaneb 

 
See aasta on Isanda soosingu aasta sinule. Pole oluline, kas sa kuulad või loed seda sõnumit, ometi saad selle prohvetliku sõnumi Isandalt vastu võtta, sest Tema asub väljaspool aja ja ruumi piire. 
 
Mis on sellel aastal tulemas? 
Ja kui ta palvetas, siis taevas avanes ja Püha Vaim laskus tema peale ihulikult nagu tuvi. Ja taevast tuli hääl: „Sina oled minu Poeg, keda ma armastan; kellest mul on hea meel.” Jeesus oli umbes kolmkümmend aastat vana, kui ta oma teenistust alustas … Luuka 3:21–23  
 
Ma kuulsin Isandat ütlevat, et Ta liigub praegu, et täide viia Luuka evangeeliumi 3. ja 4. peatükk, kus Jeesus sai ristitud ja võttis vastu Püha Vaimu väe.
  
Isa rääkis Jeesusele armastuse sõnu. Ta kuulis Isa kinnitavat seda, mida Ta pidi tegema. 
Ole valmis selleks, et Isand avab taevad sinu kohal ja et saada Pühalt Vaimult väge. Isand hakkab rääkima sulle sinu identiteedist, sinu kutsumisest ja Tema lõppematust armastusest sinu vastu.  
Sa võtad vastu uue ilmutuse ja väe. Jumal avab sinu raamatu nagu Ta tegi Jeesuse puhul ja ilmutab sinu ülesannet selleks ajaks. 
 
Jumal liigub milleeniumlaste peal 
Kuigi võib oodata, et Jumal liigub igaühe peal, siis üks konkreetne grupp saab Isanda poolt sellel aastal üles äratatud.  
Nii nagu Jeesus oli 30-aastane, nii äratab Isand milleeniumlased, kes on praegu need kolmekümnendates inimesed. Me hakkame nägema neid, kes ei ole olnud Isandast huvitatud, korraga äratatuna ja oma eesmärgi leidnuna.  
 
Kõrbeajad on lõppemas 
Jeesus, täis Püha Vaimu, lahkus Jordani äärest ja Püha Vaim juhtis tema kõrbesse, kus kurat teda nelikümmend päeva kiusas. Luuka 4:1,2 
 
Kui Jeesus võttis vastu väe taevast, läks Ta läbi lühikese kõrbeaja. Kõrb ja prooviajad aitavad meid tugevdada ja valmistada käima suuremas Isanda läheduses ja meelevallas.  
Paljud meist on juba olnud kõrbeajas. Oota seda, et tuled välja pimedast hingeööst Jumala eredasse valgusse, mis tervendab ja taastab mitmed sinu elualad.  
 
Sinu Raamat avaneb 
Issanda Vaim on minu peal, sest ta on mind võidnud kuulutama head sõnumit vaestele. Ta on mind saatnud kuulutama vabadust vangidele ja silmanägemist pimedatele, vabastama rõhutuid ja kuulutama Issanda soosingu aastat ... Luuka 4:18,19 
 
Kui vaatad piiblist Luuka 3:22–4:21, siis mõistad protsessi, millesse Isand meid sel aastal kutsub.  
Üks esimesi asju, millega Jeesus avalikult välja astus, oli selle Jesaja raamatu 61. peatüki prohveteeringu täitumine.  
Sa võid öelda, et see oli Jeesuse missioon või elueesmärk. Need olid Tema juhtivad piiblisalmid ning sõna selle kohta, kes Ta on ja mida Ta on kutsutud tegema. 
 
Jumal väestab ka sind seda tegema  
Jumal on läkitanud sind kuulutama head sõnumit, isegi kui sa ei ole jutlustaja.  
Ta on läkitanud sind kuulutama vabadust inimestele, kes on valu või haiguse käes vangis.  
Ta on läkitanud sind aitama inimesi, kes on vaimselt või füüsiliselt pimedad.  
Ta on läkitanud sind vabastama rõhutuid.  
 
Oota, et su Raamat või piiblisalmid eesmärgi kohta saavad sel aastal sulle rohkemalt ilmutatud.  
 
Palu, et Jumal räägiks sinuga 
1988. aastal tegin okultismiga lõpu ja tulin tagasi Isanda juurde. Olin umbes 30-aastane ja sellest on nüüdseks möödas 30 aastat, kui ma seda kirjutan. Ma olin just saanud täidetud Püha Vaimuga ning kuulsin esimest korda Isandat mulle rääkimas ja Ta rääkis Jesaja 61. peatüki kohta.  
 
Sellest alates on need Jeesuse öeldud sõnad Luuka 4:18,19 olnud mu elu kutsumine. Kui ma uurisin Luuka evangeeliumi 3. ja 4. peatükki, siis palusin Isandat mulle rääkida ja näidata nende kirjakohtade kohta midagi isiklikku. Ta käskis vaadata Luuka 3:28: „..., see oli Addi (poeg)…” See oli ju minu nimi, Addison, Jeesuse Kristuse sugupuusse peidetuna! 
 
Sa võid paluda, et Isand räägiks sinuga sellisel viisil.  
Ma palun, et Isand räägiks sinuga sinu kutsumisest. Kui sa midagi ei kuule, siis võid alati kasutada seda, mida mina kasutan ja mida Jeesus kasutas, nimelt Jesaja 61. peatükki ja Luuka 4. peatükki: „Issanda Vaim on minu peal, sest ta on mind võidnud ...”  
 
Teenijad inglid 
Eks need inglid ole kõik teenijad vaimud, läkitatud teenima neid, kes pärivad pääste?
Heebrealastele 1:14  
 
Sellel aastal läkitab Jumal inglid isiklikult sinu ning ka koguduste, firmade ja linnade juurde. Oota inglite lähenemist. Mõista, et sa ei pea ingleid nägema, et teada nende kohalolust. Jumal läkitab inglid, kes aitavad sul täita kutsumist ja toimida uutes asjades, mis sel aastal ja järgnevatel aastatel tulekul on.  
 
Isanda vahipost ja ajastus 
Ma seisan oma vahipostil ja sean ennast linnamüüridele; ma vaatan, et näha, mida ta mulle ütleb … Habakuk 2:1  
 
Isanda vahimehe” and, prohvetlikud eestpalvetajad Isanda „müüridel” on määrava tähtsusega selles, mida Jumal sel aastal teeb.  Isand hakkab tõstma üles prohvetlike eestpalvetajate gruppe, kes taipavad vaenlase plaanid ette ära, peatavad rünnakud, halvad ilmaolud ja loodusõnnetused.  
 
Issaskari suguharust mehed, kes tundsid aegu ja teadsid, mida Iisrael pidi tegema …
1 Ajaraamat 12:32 
 
Isand paneb ka Issaskari võidmise meeste ja naiste peale sel aastal. Võime mõista tunde ja aegu ning teada Isanda plaane, et toimida vastavalt ajale.  
 Me peame saama Isandalt tarkust, sest inimeste või selle maailma tarkus sellel aastal ei toimi.  
On oluline avada uks ning saada Isanda tarkuse ja mõistmise Vaimu poolt äratatud sellesse, mis on juhtumas.  
 
Hoia oma lootused kõrgel ... Jumal on liikumas!  

DougAddison.com
   

Friday, December 28, 2018

Rõõmsaid Jõule (mitte head talvepüha)! 2

 
Iga hüpotees peab saama tõestatud praktika läbi. Ja me peame siin katseliselt tõestama, et näha, kas see kõik, mida me sellest USA laiaulatuslikust poliitilisest debativabrikust mõtleme, on tõde. Sellel on nii palju liikuvaid koostisosi, nii palju keerulisi vastupidiseid vaateid, mida saab õigupoolest taandada lihtsaks debatiks: sa kas pooldad Piiblil põhinevat tsivilisatsiooni või oled selle vastu. Kui sa oled mõelnud selle veidra ja endastmõistetava Ameerika ülikoolide linnakute ja agressiivse islami vahelise liidu peale, siis miks need grupid jagavad ühist huvi islami võidu ja sharia seaduse kehtestamises suhtes, kuigi need tudengid ja professorid saavad selle esimesteks ohvriteks? Nad jagavad ühist viha Lääne tsivilisatsiooni vastu. Nii see on. Islamil on pikk mälu. Me teame, mis juhtus 11. septembril 2001, mis ei ole mingi õhust võetud kuupäev. See oli 1683. aasta 11. septembri aastapäev, mil islami sõdalased üritasid võita Piiblil põhinevat tsivilisatsiooni, seistes Viini väravas, ja kristlikud juhid kutsusid üles linna päästma, sest Viin oli uks Euroopasse. Katoliiklik Poola kuningas Jan Sobieski (1629-1696) tuli linna kaitsma ja päästis nõnda omaaegse Piiblil põhineva tsivilisatsiooni. Sellega me tegelemegi, ja vastaspool Ameerikas püüab seda lammutada.

Oletame, et üks noor neiu kannatab söömishäire all, ta ei taha midagi süüa ning jääb üha kõhnemaks. Iga vastutusvõimeline isik otsiks talle psühhiaatrilist abi, mis aitaks sellel noorel tüdrukul aru saada, et ta ei ole ülekaaluline, et ta hakkaks reaalsust tajuma korrektsemalt ja nõnda saaks terveks ravitud. Aga mis juhtub, kui seesama noor neiu otsustab, et ta on poiss? Kas teda viiakse psühhiaatri juurde? Ei, sest see oleks lapse ahistamine. Me hakkame koheselt kohandama reaalsust, et see sobiks tema uskumusega. Miks nii erinev suhtumine? Asi on 1 Moosese raamatu sõnades: „Ta lõi tema meheks ja naiseks.“ Kogu lugu. Kõik selles raamatus kirjutatu peab saama tühistatud. See raamat ei ütle midagi kehakaalu ega suitsetamise kohta, mis lubab vasakpoolsetel olla kirglikult suitsetamise vastu, kuna see on ka ebatervislik. On ka teisi sarnaseid ebatervislikke tegevusi, aga nende vastu ei olda, kuna Piibel keelab neid. Piibel aga ei keela otseselt suitsetamist. ... Miks abordi pooldajad ei poolda surmanuhtlust? Sest Piibel ütleb, et mõrvarid tuleb surmata (Uues Testamendis ei ole pattu teinute surmamise käsku, toimetaja märkus) ja lapsi ei tohi tappa. Kui püütakse lammutada Piiblil põhinevat tsivilisatsiooni, siis püütakse kella teistmoodi kokku panna. Nad ju ei usu, et hävitavad nõnda tehes midagi, vaid püüavad asju teha lihtsalt teistmoodi. Nad ususvad, et see on lihtsalt teine ja parem viis, kuidas osad taas kokku panna. ... Ja selle juures ei ole neid piiranguid, mis meile (usklikele) on ette antud.

Piiblil põhineva tsivilisatsiooni saavutustel on oma põhjus, ja see ei ole juhus, et jõukus loodi just judeokristlikus süsteemis. Olgu selleks siis kapitaliturud Londonis või Amsterdamis kaks sajandit tagasi või hilisemad. Iga arengut sooviv kultuur kopeerib Läänt, aga Lääs ei kopeeri neid. Sest Piiblil põhinev kavand toodab kõige elujõulisemat tsivilisatsiooni. 1 Moosese 2:15: Jumal pani Aadama Eedeni aeda elama, et ta seda hariks. 2 Moosese 20:9, kus on kümme käsku: Kuus päeva tee oma tööd, ... 2 Moosese 7:16: Ütle vaaraole, et ta laseks mu rahva minna, et nad saaksid mind kõrbes ülistada. Joosua 24:15: Aga mina ja minu pere, me teenime Issandat. ... Hbr keeles on sõnade „harima, töötama, ülistama, teenima“ kohal ainult üks ja seesama sõna. Selle tähendus on tohutu: Issanda teenimine ja töö tegemine (nt oma klientide teenindamine) on ühe ja sama tegevuse osad. Ma ei teeni Issandat ainult laupäeval või pühapäeval, vaid ma teen seda iga kord, kui hoolitsen ühe Tema lapse eest. Kas teid üllatab, et juudid on rahaasjades edukad? Teisiti olla ei saakski. Kui me läheme esmaspäeva hommikul tööle, siis suhtumine on täiesti teine. Ma ei tööta palgakviitungi saamise pärast, vaid võimaluse pärast hoolitseda teise Jumala lapse eest. Ja raha tuleb iseenesest. Aga see muudab kõik. ... Läänes seda üldse ei mõisteta, aga see näitab, mis juhtub siis, kui hüljatakse juured, alused. ...

Meil on materjale Paabeli torni kohta, et sotsialism on sellest lähtunud. Me peame mõista sotsialismi uskumatut ahvatlevust. Ameerika koolilinnakute noored võtavad omaks süsteemi, mis kord hävitas kogu hüvangu, mida nad nautisid - kuna see on väga ahvatlev. Nimelt sotsialism ei ole hüljanud oma juuri. Neid ühendab idee, et kõik mis osundab Läänele kui arenenud süsteemile, on kuri, vale ja halb. Sotsialism on poliitiline süsteem, mis rajaneb Jesaja raamatu sõnadele, mis räägivad võimu lahutamisest kolmeks koostisosaks, - ja kõike peab lammutama. Sotsialismi süsteem käitub nagu kõikehõlmav maailmavaade, see ongi õigupoolest religioon, selles mõttes, et iga religioon peab vastama põhilistele igavikulistele küsimustele. Erinevus tenniseklubi ja religiooni vahel on see, et ainult religioon selgitab, kust me tulime ja miks on inimolendid sellel väikesel planeedil kõigi nende universumi galaktikate seas. Miks? On ainult kaks seletust: (1.) hea ja armastav Jumal lõi meid oma kuju järgi ja pani meid siia; (2.) ning eesmärgitu materialistliku evolutsiooni pika arenguprotsessi tagajärjel muutus algne promoplasma raamatupidajateks ja baleriinideks. ... Me oleme pelgalt keerulisemat sorti loomad ning loomad vajavad loomapidajaid-peremehi, kes ei ela samade reeglite järgi mis loomad. ... See kõik tegeleb Piiblil põhineva süsteemi hävitamisega ja selle asendamisega täiesti erineva asjaga, mis eksiteerib ainult nende unelmates, mis on utoopiline visioon ja religioon ning mida on raske kirjeldada ja vormida.

Kõige olulisemad valdkonnad on usk, meeste-naiste vahelised suhted ja raha. Kui su suhe Jumalaga on korras, su seksisuhe (perekonna loomine) on korras ja sul on pangas mõned dollarid, ... Piibellik süsteem keskendub seksi ja pere, raha ja jumalasuhte küsimustele. Kui kõik need kolm on õiged, siis süsteem toimib. Meie süsteem on nagu vaevanõudev hoone ehitamine, aga teine süsteem tegeleb selle lammutamisega. Nad muidugi ei räägi, et hävitavad midagi, vaid nad tahavad asendada seda millegi „paremaga“. Aga seal, kus nad on saavutanud edu, ei ole näha paremaid „hooneid“, vaid me näeme seal rususid, inimvrakke ja kannatusi. Aga sellegipoolest on see süsteem. Lahendus sõltub sinu suhtumisest ja julgusest; sõltub minust, kuidas ma hoian oma aednikku ja palun teda selle õie põõsa külge tagasi pookida. Ma sain oma õpptunni. Kui ma irrutan õie põõsa küljest, siis see ainult närbub ja kuivab ning mitte keegi ei tule enam minu juurde seda vaatama. Aga kui ma jätan ta põõsa külge, kuhu ta kuulub, siis tulevad inimesed seda vaatama, hoolimata pikast teekonnast.

Konservatiivsuse elujõu taastamine sõltub sellest, kui panna see tagasi oma juurte külge, et see saaks taas toidetud selle poolt, mis on terviklik lahendus, terviklik kavand kõigi meie probleemide lahendamiseks mitte kultuuri, vaid tsivilisatsiooni ehitamisel. Ja ma ei arva, et ma kõlan kuidagi ebasiiralt või riskeerin, kui ütlen, et me pöörame oma pilgu lootuses teie peale (st inimestele saalis, toimetaja märkus), aga me vaatame ka David ja Tim Burtoni ning kogu Wall Builders organisatsiooni poole, et te näitaksite, kuidas taastada see õis oma juurte külge. Ma tean, et meie lootus ses osas ei ole tühine ja me suudame taastada konservatiivsuse algse elujõu, mis on Piibli poolt kavandatud poliitiline ja sotsiaalne süsteem. See kõik on tõesti nii. Kui me seda mõistame ja näeme kõiki selle järeldusi poliitikas, mille päevakorras on soo ja seksi, raha ja kaubanduse ning usu küsimused; kui see saab selgeks, kui me mõistame praktilisi tulemeid, siis poliitika pole muud kui meie sügavamate väärtuste praktiline rakendamine. Ja me kõik teame, mis on need kõrgelt hinnatud sügavamad väärtused. ...

Piibel ei austa vaesust ega pea seda vooruseks. Üldsegi mitte. Aga kui sa oled nende hoonelammutajate poolel, siis raha on halb ja seda peaks omama ainult valitsus, sest kui üksikisikud omavad raha, siis nad saavad ju sõltumatuks. Seetõttu paljud poliitikud valetavad, et nad on pärit vaestest oludest. ...
 

Rõõmsaid Jõule (mitte head talvepüha)! 1


Rabi Daniel Lapin, tuntud Ameerika rabina, on rabiinlik õpetlane ja menuraamatute autor:

Kultuur ei ole sama mis tsivilisatsioon. Kultuure on tuhandeid, aga tsivilisatsioone ainult üks (antud kontekstis tsiviliseeritud Lääs, toimetaja märkus). Pekingi, Bombay (praegune Mumbay, toimetaja märkus) ja Bangoki pangad on hakanud välja nägema Bostonis, Birminghamis ja Berliinis asuvate sarnaste asutuste moodi ja mitte vastupidi. Koos miljonite teistega, kes hääletavad oma jalgadega, eelistame ka meie teiega tsivilisatsiooni teistele lugematutele kultuuridele, kus me võinuksime elada. Probleem on selles, et tsivilisatsioon on hirmutavalt habras lill. Mis juhtub, kui kiskuda selle õis tema juurtelt? Miks maja ehitamine nõuab palju rohkemat tööd ja aega kui selle lammutamine? Mis on sellel pistmist edusammudega, mida liberalism, progressivism ja sotsialism näib olevat saavutanud noorte hääletajate seas paljudes maades? Miks poliitikud ja bürokraadid vabastavad endid seadustest ja regulatsioonidest, mida nad religioosselt teistele kehtestavad? (kõne algab u 10 minutist)

Daniel Lapini kõne 18. novembril 2018 Dallases Wall Builders'i (https://wallbuilders.com) elupooldajate konverentsil:

Me räägime sageli üksteisele lugusid oma rangetest vanematest. Meie elu on lapsepõlves meie vanemate tõttu karm olnud. Mu isa tavatses teha minuga seda trikki: Ta tuli koju ühe katkise kellaga (See oli häälekalt tiksuv keeruline mehhaaniline seadeldis. Ta tõi tihti neid katkiseid kelli koju ja ma ei tea tänaseni, kust ta nad leidis.) ja ütles: „Daniel, võta kell osadeks ja pane kokku nii, et see hakkaks taas tööle.“ See oli mu lapsepõlve kõige mõttetum ja frustreerivam tegevus. See toimus pidevalt, arvan et oma 30 korda. Ta tuli jälle koju ja ütles: „Arva ära, mida ma täna sulle tõin.“ See oli veel üks kell! ... Meie söögilaual oli sadu väikesi vidinaid, mida ma püüdsin tulutult kokku panna, et kella käima saada. Ma küsisin lõpuks: „Miks sa seda teed?“ ... Ma tahan selle looga teile näidata, et on palju valesid viise, kuidas kella osasid kokku panna, aga on ainult üks õige viis, kuidas kõik kokku panna õigesti. Ta ütles: „See käib nii ja see teadmine tuleb sulle edaspidises elus kasuks.“ On ainult üks õige viis, kuidas osad taas kokku panna. Ma hakkasin viimaks asjast aru saama.

20. sajandi suur antropoloog Joseph Daniel Unwin (1895-1936) väitis, et maailmas on umbes 5000 kultuuri, millest enamus ei toimi just hästi. Aga vale oleks öelda, et on 5000 tsivilisatsiooni. Kui ma räägiksin seda ülikoolides, siis mõistetaks mind hukka, siin aga tohib sellest rääkida. Need tuhanded Vahemeres uppunud aafriklased püüdsid meeleheitlikult Euroopasse pääseda. Mis vahe on kultuuril ja tsivilisatsioonil? Kultuur on lihtsalt ühe inimestegrupi eluviis. Tsivilisatsioon on täiesti erinev: grupp inimesi suudab teha koostööd nii, et see toodab vabadust, rahulolu, terveid meeste-naiste vahelisi suhteid, mis paneb arenema meditsiinitehnoloogiad, mis pikendavad eluiga ja säilitavad tervist; mis lubab majandussüsteemil areneda, nii et inimesed ei pea enam ellu jäämiseks iga päev küttimise ja korilusega tegelema. See kõik moodustab tsivilisatsiooni.

Mõni ehk ütleb: „Pea nüüd kinni, rabi Lapin, sa paned segast. Inimesed võitlevad koos, et ületada Vahemerd, sest Euroopas on raha rohkem kui Aafrikas.“ Ma ütlen selle peale: „Bingo! Jah!“ See ongi põhiküsimus. Mis te arvate, miks on algsed kapitalisüsteemid esile kerkinud just kristluse valitsusalal? Tõsi on, et ükski kapitaliturg pole algselt esile kerkinud väljaspool kristluse valitsusala. Jah, täna on börsiturud olemas Mumbais, Bangokis, Pekingis - aga need ei ole sealt alguse saanud. Akumuleerunud kapitali käsitust, õigupoolest elujõulise raharingluse käsitust ei ole väljaspool kristluse leviala. Miks? Selle maa suurima majandusliku hüvangu käivitaja peal on lause: „In God we trust,“ - ja mitte kirikute seintel. Sest ilma usuta ei ole sellist asja nagu raharinglus. Miks farmer, kes hoolitseb selle eest, et tema pere saaks talve üle elatud, avab ukse külalisele, kes ütleb: „Kuule farmer, mul on hea idee: Sa luba mul laadida oma põllusaak minu koormasse ja ma annan sulle vastu neid väikesi metallkettaid,“? Milline farmer nõustub sellise tehinguga? See pole ju mõistlik. Aga see osutub mõistlikuks laiaulatuslikus majanduskeskkonnas, kus suur hulk inimesi on seotud ühise moraalisüsteemiga (ilma milleta ei võtaks minagi raha vastu), sarnase maailmavaatega, kus saavutuste nimel töötatakse ja võideldakse, võites ära vastuolud ja probleemid. Kõik see on reaalsus ja seda ei ole igas kultuuris, see on tõene ainult tsivilisatsiooni puhul. Kuigi maailmas on palju kultuure, väidan ma siiski kategooriliselt, et üheski neist ei ole probleemi illegaalse immigratsiooniga. Ja mitte mina ei väida siin seda, et tsivilisatsioon toimib paremini, vaid sellest räägivad need inimesed, kes hääletavad oma jalgadega ja sageli oma eluga. Nemad otsustavad minna sinna, mida kristlus on ehitanud – just sinna nad lähevad. Ühiskonna mutrite, kruvide ja hammasrataste kokkupanemiseks nii, et see töötaks, on õigupoolest ainult üks viis. Aga need paljud kultuurid? Me tervitame neid, kui me neid tahame, aga kui me hindame tsivilisatsiooni väärtusi, siis on ainult üks viis, kuidas see töötab. Mis see on?

Mul on kauges aianurgas üks roosipõõsas, millel on kaunid õied. Aga mu külalised peavad enne läbima pika teekonna läbi aia, et näha seda imet. Miks nad peavad seda tegema? Ma näpistasin siis mõned õied põõsa küljest ära ja panin need tuppa vaasi. Ma olin enese silmis tark, sest mu külalised imetlesid neid ja ahhetasid. Nad ei pidanud enam ette võtma pikka teekonda läbi aia. Järgmisel päeval oli õitega kõik veel hästi, aga edasi mu roosiõite kroonlehed hakkasid närbuma, nende värv muutus ja viimaks ei jäänud nende ilust enam suurt midagi järele. Aga põõsa küljes olevad õied õitsesid täies jõus edasi. Äranäpistatud õis püsib mõnda aega, ent aja jooksul ... Kui sa kisud millegi tema juurtest lahti, siis see närbub. Küll mitte kohe ja kiirelt, nii et õie äranäpistamine ei tundugi halva ideena ja sa pead ennast targaks, kuna see õitseb veel mõned päevad.

Töötav tsivilisatsioonisüsteem on Piibli põhine, st tsivilisatsiooni kujundavad põhimõtted on Piibli põhised. Ja mitte ainult Euroopas ringi reisides ning selle kunsti, arhitektuuri ja kirjanduse usulist tausta uurides, vaid see on ilmne kõiges – nt üle 97% kõigist saavutustest meditsiinitehnoloogias, matemaatikas, teaduses. Aastatel 800-1850 tehti rohkelt avastusi mitte ainult valdavalt kristlikus maailmas, vaid enamasti kristlastest õpetlaste-teadlaste poolt. Selleks peab olema põhjus. Miks Piibli-nimeline raamat kujundas välja tsivilisatsiooni, mille poole kogu maailm karjas jooksmas on ja püüab seda igal tasandil jäljendada? Millised olid Bombay, Pekingi ja Bangoki pangad 17. sajandil? Nad hoidsid seal rahatükke oma põhukottides. Ei olnud mingit raharingluse ega pangandussüsteemi. Ja kui aja jooksul arenesid välja linnad nagu Birmingham, Boston ja Berliin ning neis linnades tekkisid ka pangad, siis täna nad ei jäljenda Bangoki, Pekingi ja Bombay panku – ei, vaid need pangad Bangokis, Pekingis ja Bombays jäljendavad Läänes loodud pankasid. ... Me ei ole siia tulnud, et ülistada Lääne tsivilisatsiooni, sest see kõik on suremas jne, kuid ma tunnen end täna hommikul piiratuna ainult ühest reeglist, milleks on tõe rääkimine. Ma ei ole teile senini rääkinud midagi ega kavatse ülejäänud aja rääkida midagi, mis kuidagi ohustab eesmärki või mida on raske tõestada. Sest meie tänases Ameerika kultuuris (ma ei nimeta seda enam tsivilisatsiooniks, vaid kultuuriks), mis haarab kontrolli Ameerikas, ei ole tõde kaitstud, aga siin on.

Kui tuli aeg otsustada, mida teha väljaheidetega, siis tuli esile puhtuse idee, kogu see idee, et tsivilisatsioon peab keskenduma ilule ja mitte inetusele, tsivilisatsioon peab keskenduma õilsatele püüdlustele, mille osa oli kindlustada see, et sõnnik ei voolaks igal hommikul mööda linnatänavat alla. Nii arendati välja kanalisatsioonisüsteem. Taas tasub märkida, et Birmingham, Boston ja Berliin ei kopeerinud Bombay kanalisatsioonisüsteemi, vaid Peking ja Bangok on teinud kõike võimalikku, et kopeerida Lääne kanalisatsioonisüsteemi. Kogu puhtuse käsitus ühes tsivilisatsiooni arenguga on puhtalt piibellik.

Ükskord oli kogu idee, millest me täna mõtleme kui konservatiivsetest poliitilistest väärtustest, kinnitatud varre külge, mis sai oma toitained juurtest. Me oleme õie varre küjest ära murdnud. Ja me oleme püüdnud arendada konservatiivset poliitikat kavatsusega, et see saab kuidagi eksisteerida iseseisvalt ilma oma piibelliku aluseta. See on eemärk. Ja see paistab mõnda aega hea olevat, kuid aja möödudes ei paista nii hea olevat. Probleem on selles, et teisest küljest on selles kaasatud tohutud saavutused. Mis on need saavutused? 1 Moosese raamatu alguses on öeldud, et universumi valdas täielik kaos. Ja Jumal hakkas sisse paiskama energiat mingil tasandil, mis käib üle meie mõistmisvõime. Ning sellest täielikust kaosest ja segadusest tuleb esile kuiv maa, vesi läheb oma paika jne. Sellest alates kuni tänaseni on meie päralt see ülioluline info, mis ütleb, et ilma selle energiata ning sageli selle korrapärase ja ka valuliku rakendamiseta hakkaks mu laud sarnanema Bombay prügilaga. Ja mu laste magamistuba! Ma mõtlen endamisi, kui veider - ma ei ole teinud midagi, et see juhtuks, see lihtsalt läheb nii. Ja samuti, kui ma enam ei hoolitseks oma auto eest, siis mõne aasta pärast näeks see välja ja käituks romuna. Aga miks see kõik ei toimu vastupidiselt? Et kui ma piisavalt kaua ootan, siis mu segamini läinud tuba saab korrastatuks ja pühituks? Et kui ma piisavalt kaua ootan, siis allakäiguprotsess mahajäetud auto juures pöördub ise vastupidiseks? Ja ainus põhjus, et sa selle küsimuse peale ei imesta, on see, et me oleme selles maailmas nii harjunud vaikimisi elama kaoses, et me ei tunnista selle protsessi erakordsust. Ära enam energiat rakenda ja kõik läheb allamäge. Teisest küljest vaadatuna ei toimi see alati ühtemoodi.

Samamoodi aitab gravitatsioon kaasa, kui me tahame jõudu katsuda ja hakkame 200-liitrist veetünni veeretama. ... Ma saan valida suunda ja minu ülesanne on veeretada 200-liitrine tünn oma garaazi katuselt maapinnale. Sinu osa oleks teha sedasama, aga vastassuunas. Mina võidan selle võistluse. See tundub esmpilgul õiglane, aga ei ole siiski õiglane, kuna mängus on gravitatsioon, mida me peame endastmõistetavaks, kuna me oleme koos sellega nii kaua aega elanud. Me ütleme: tore, aga nõnda ei ole 200-liitrise tünni veeretamine õiglane. Jah, aga sa valisid ühe või teise suuna ja saad külgetõmbejõust kas kasu või kahju, täpselt nii.

Oletame, et Dallases on üks laamendav tänavajõuk ja selle konverentsi ajal me palkame nad ühe katse läbiviimiseks, öeldes: „Teie ülesanne on selle hotelli lammutamine.“ Ma söandan oletada kahte asja: (1) me vaatame hämminguga, kui kiiresti nad oma eesmärgi saavutavad; (2) ja me oleme hämmingus, kui üksmeelsed nad selle suure hävitustöö juures on. Tule süütamine ja klaasi purustamine paneb koos teiste sama asja tegevate inimestega tundma ennast olukorra valitsejatena. Nad saavad oma suures raevus ühendatud, et seda hoonet lammutada. Edasi me palkame arhitektide, juristide ja inseneride meeskonna, et hotell taas üles ehitada. Kui kaua see aega võtab? Ärme vaatame isegi mitte Maailma Kaubanduskeskuse peale New Yorkis, sest see oli valitsuse projekt. Aga kujutage ette, et siin Dallases ja eraviisiliselt me palume neid insenere ja arhitekte see hotell taas püsti panna. See võtab palju rohkem aega, kui tänavajõugul selle lammutamine. ... Kui me kord mõistame, et tsivilisatsioon on järjepidev piibellikule maailmavaatele rajatud projekt, siis selle tsivilisatsiooni lammutamine on palju kergem, sest vaimne gravitatsioon on nende poolt, ja see ühendab neid viisil, mida meie juures ei leidu. Lammutamine on kergem kui ehitamine ja lammutustöö ühendab inimesi, kes selles osalevad. Mida nad hävitavad? Nad püüavad hävitada Piiblil rajanevat tsivilisatsiooni.
 
Jätkub ...