Friday, April 20, 2018

Avasta keeltes palvetamise saladusi

15. aprillil toimunud King Jesus Ministry teenistusel:


Alguspalve ja ülistus: Teretulemast, Püha Vaim. Hinga inimeste üle. Ava nende silmad, et näha. Ava nende kõrvad, et kuulda vaimses mõõtmes. Isa, me täname sind, kiidame sind ja anname sulle au, Jeesus. Kiitus, kiitus, Jeesuse nimel. Täname sind, Issand. Tõstame käed Issanda ees. Kui paljud kogevad Jumala ligiolu nüüd? Tõstke käed. Ära tule lihtsalt kogudusse ilma ligiolu kogemata. Sest kui sa seda ei koge, pead selle pärast muret tundma, sest midagi on puudu, midagi on valesti. Mitte tingimata, et sa elad patus, aga midagi haavab Jumalat. Ma tahan, et te tõstate oma käed Tema ligiolus. Tänu Jumalale tema ligiolu eest, Jeesuse nimel. Tänan, Issand, tänan, tänan Jeesuse nimel. ... Avame piiblid. Püha Vaim on siin. ... Ülistades lood ühe atmosfääri, kus Jumal saab sinuga kõnelda. 

1 Korintlasetele 14:2: „Sest kes räägib tundmatus keeles, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista seda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi.“ ... Ma räägin keelte saladustest. Mu viimane raamat „Ristimine Püha Vaimuga“ käsitleb seda peatükis „Ilmutus keelte kohta“. Avage oma süda sellele, et midagi õppida. Ma avan mõningaid saladusi keeltega rääkimise kohta. Aga täna ma räägin ka sellest, mida ma raamatus ei kirjutanud. ... Jumal on avamas nüüd paljut seoses üleloomulikuga ja me näeme asju üleloomulikkuses avanemas. Aga Jumal saadab meid tagasi üleloomuliku juurte, aluste juurde: et mis toob esile üleloomulikku. On nii paljut, mida me ei tea, üleloomulikkuse põhimõtted, mida me ei tea, mida me ei mõista. 

Määratleme nüüd saladuse mõiste. Me räägime ju keelte saladustest. Mis on saladus? Sõna „saladus“ sisu on raske mõista, sest see on loomuliku meele eest varjatud. Kui rääkida keeltest, siis sa pead neid praktiseerima iga päev - see on minu elu. Paulus ütles: „Ma räägin keeltega rohkem kui teie, korintlased.“ Korintlasi oli 50 tuhat inimest, seega sealne kogudus oli suur. Ja ta ütles, et ta praktiseerib keeltes rääkimist rohkem kui nemad. 

Niisiis see on loomuliku mõistuse jaoks varjatud, lihalik kristlane ei mõista, mis on saladus. Saladusi ei ilmutata neile, kelle mõtteviis on lihalik. Viis meelt ei suuda hoomata seda, mis on üle mõistuse. Üleloomulik käib üle meelte. Kui saladusi siis ilmutatakse, aga su meel pole avatud, siis sa hülgad selle ja sa pead seda ebapiibellikuks. Aga hoopis su meel pole sellele avatud. Las Püha Vaim avab selle. Kristlased ei tunne keeltega seotud väge, ilmutust ega saladust. Seetõttu vaenlane sõdib väga selle vastu, ta sõdib keelte vastu. Kurat vihkab seda, kui sa tunned hästi keelte saladust, et mis on keeled – need on nimelt üks peamine kristluse põhimõte üleloomulikkuses käimiseks, ja ma tahan, et te avaksite oma silmad sellele varjatud saladusele. Üheks saladuse määratluseks on kinnipeetud teadmine. Kui sa ei tea millegi saladust, siis see on sinu eest kinni peetud teadmine. Sa saad täna teada oma usuelu kohta asju, mida pole sulle avatud, tuleb läbimurre, sest sa pole teadnud, mis selle taga on. See on sinu jaoks saladus. ... On uuritud keeltega rääkivaid inimesi. On tehtud aju-uuringuid kristlaste ja mittekristlaste juures. Kui kristlased hakkavad keeltes palvetama, on see mõõdetavalt nähtav. See osa ajust, mida kasutatakse mõttetööks, on sel ajal täiesti välja lülitatud, see ei toimi. Samas ajus aktiveerus miski, mis varem ei toiminud. Kui Aadam langes pattu, siis 95% tema ajust lülitus välja, 5% jäi toimivaks. (Teadlased on teinud kindlaks, et inimene kasutab oma ajumahust ainult 5% või pisut rohkem – tõlkija märkus.) Kui nüüd inimene räägib keeltes, hakkab see 95 % tööle. Selles varem surnud aju osas nähti aktiveerumist. Keeltes rääkimine tegi seda. 

Üks suurimaid evangeliste ajaloos John G. Lake oli Aafrikas, kui seal oli palaviku epideemia (ilmselt kollapalavik – tõlkija märkus). Ta oli seal neid haigeid teenimas, nende eest palvetamas. Kui viirus sattus inimese ihusse, tappis see kiiresti. Aga temaga ei juhtunud midagi ja kõik imestasid selle üle. Siis tehti katset, nii et seda viirusest täidetud ollust pandi ta käele. Nähti (kasutati mikroskoopi), et kui ta hakkas keeltes palvetama, viirus suri. 

Keeltega rääkimises on nii palju saladusi, aga kogudus ei ole seda puudutanud. Kristlased mõistavad ainult seda, et keeltes rääkimine on lihtsalt keeltes rääkimine. Aga ma avan nüüd selle kohta saladusi, et te saaksite seda oma elus rakendada. Inimesed ei ole seda puudutanud ja Jumal tahab, et ma avaldaks selle kohta mõndagi. Saladusi saab mõista ainult ilmutuslikult, kuni Püha Vaim seda sulle ei ilmuta, sa ei saa sellest aru. Kuulake hoolega, tahtega sellele kuuletuda. Kolm juhtnööri üleloomuliku sfääri tundmiseks, saladuste tundmiseks, sellele ligipääsemiseks: Püha Vaimu juhtimine, rhema sõna (Püha Vaimu poolt ilmutatud piiblisõna – tõlkija märkus), püsivalt keeltes palvetamine. Igal usklikul on võime mõista saladusi (mitte ainult usujuhtidel), sest kui Püha Vaim tuleb su üle, ongi sul ligipääs nende saladuste mõistmiseks. Jumal tahab avada su silmi, et näeksid keelte taga olevat. Keeltes kõnelemine/palvetamine on seotud tervenemisega, Vaimus käimisega, üleloomulikus sfääris liikumisega, sinu palveeluga. Kõik keeltega seotu on seotud sinu isikliku eluga, su pereeluga, rahaasjadega – kõigega. 

Kust on keeled pärit? 1 Moosese 11: 1: „Kogu maailmas aga oli üks keel ja ühesugused sõnad.“ (1. keel(t)e mainimine piiblis) Rahvas oli üks ja neil oli üks keel. Ühtsus on seotud kõne ja keelega. Kui me oleme ühtsuses, siis me räägime sedasama. Seda nimetatakse visiooniks. Meil on seesama tunnistus. See on Piiblis esimene viide keeltele. Maa peal oli siis ainult üks keel, mitte inglise, itaalia, hispaania keel jne. Kõik rääkisid ühte keelt. Salm 6: „Ja Issand ütles: Vaata rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha!“ (2. mainimine) See Paabeli torni lugu. Jumal nägi, et inimeste süda oli kuri, nad tahtsid ulatuda (oma kurjuses) taevasse, ja et see, mida nad kujutlesid (ühine visioon), selle nad teevad teoks. „Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!“ (Kui usklikud tulevad kokku, siis miks nad nõnda ei ühine?) See hetk oli kõigi keelte alguseks: sealt pärineb inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, portugali keel – kõik keeled. Jumal pidi nad ära segama, et nad ei teeks midagi hullu. Seetõttu peab evangeeliumi kuulutama igale rahvale ja hõimule nende endi keeltes. 

Ap 2:4: Nelipühapäeval kuuldi kõneldavat keeli, mis oli vastupidine Paabeli torni all segatud keeltele (mis neid eraldasid – tõlkija märkus). „Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.“ (3. mainimine) Selle püha ajal oli Jeruusalemma tulnud inimesi/juute paljude rahvaste hulgast ja nad kuulsid neid 120 kõnelevat nende maade keeltes ning imestasid väga. Kuidas nad said nende keeltes kõnelda, olemata neid keeli õppinud? Ja miks? See oli evangeeliumi kuulutamine nendes keeltes Pühas Vaimus. Jumal vabastab teatud lõpuaja evangelistidele midagi. Nad lähevad teisele maale ja kõnelevad sealset keelt, jutlustavad sealses keeles. See on tulemas, see tuleb üleloomulikult. Püha Vaim peab avama su silmad, et näha sellest tulevat õnnistust ja kasu. Miks kogudus enam ei räägi, ei laula keeltes? Sest vaenlane seisab sellele vastu, ta ei taha, et kogudusse tuleks vägi. 

Mis on keeled? Üleloomulik võime kõnelda keelt, mida me ise ei oska, ei ole õppinud, mis on meile tundmatu keel. Mõistus ei saa seda meelde tuletada. See on üleloomulik nähtus. Püha Vaim küll tuletab sulle meelde seda, mida sa oled õppinud, aga Ta ei saa sulle meelde tuletada keeli, sest sa pole neid varem rääkinud. Kedagi ei saa sundida keeli rääkima, sest see on Jumala and Pühalt Vaimult. Sa pead tegema koostööd Püha Vaimuga. Mõistus ei saa seda meelde tuletada, sest mõistus ei ole seda varem tundnud. Mida sa ei tea, seda sa ka ei tee ega usu. Keeled on üleloomulikud, sest need on üle mõistuse. Kui sa meenutad oma esimest kõnet keeltes, siis sa arvasid et oled midagi tarbinud, et oled segane. See tundus nii kreisi, mingi hiina keel. Mis see on? Sest su mõistus polnud kunagi varem seda keelt rääkinud, ja mõistus ei saa uskuda seda, mida ta ei mõista. Ilma Jumalata ei saa keegi seda mõista, see on midagi üle mõistuse. Kas keeltes rääkimist saab (ülikoolis) õppida? Ei saa. Sest Püha Vaim õpetab ja annab keeled. Seda ei saa õpetada ega õppida, see on üleloomulik nähtus. See on midagi, mida sa tead koheselt. Mõistus karjub: „Ma ei mõista seda hullust!“ Ja sa ütled mõistusele: „Ole vait! Šatabatagabadaa.“ 

See on väga võimas õpetusseeria, see „puhub ära“ su mõistuse. Üks saladus on see, et mõistus ei ole sinu juhtija, vaid mõistus on vaimu järgija, teener. Su vaim on alati sinu juht ja mõistus peab seda järgima. Kui sa räägid keeltes, hakkab su mõistus taas õigeks joonduma ehk see saab su vaimuga üheks. Millalgi oli inimese (Aadama) mõistus/meel Jumala meelega üks. Aga pattulangemise tagajärjel 95% lülitus välja, siis keeltes rääkides hakkad sa intellekti poolest parenema/paranema. Kes kõnelevad keeltes palju, saavad targemaks. Paljud teist ei usu seda, vaid usuvad, et ülikool teeb targaks. Ülikool ei tee sind targaks, see õpetab sulle midagi, mida sa seal õpid. Aga kui sa kõneled keeltes, siis su mõistus peab hakkama järgima su vaimu. Su vaim kõneleb keeltes, aga mõistus ütleb: „Ma ei tea seda! See kõlab hullult, see on hull!“ Aga ütle oma mõistusele: „Võta omaks see, mida vaim ütleb.“ Mõistus peab järgima! Mõistus on usu vastane, tahab peatada kõike üleloomulikku. Kui keeltes rääkimine peatab mõistuse, siis mõistus tahab peatada kõike üleloomulikku. Paljud inimesed (kristlased) on lakanud keeltes kõnelemast või nad ütlevad: „Ma küll jätkan keeltes rääkimist, aga ma ei saa sellest midagi aru, see pole arusaadav.“ Nad on lakanud kõnelemast, mõistmata ilmutust selle taga. Inimesed häbenevad keeltes rääkimist, sest nad ütlevad: „Kui ma räägin keeltes ja keegi väljast tuleb koguduse teenistusele, siis kõlab see talle hullult.“ Ma ütlen sulle, kas sa saad häbeneda seda kaunist Püha Vaimu andi? Keeled on üks Püha Vaimu poolt sulle antud kaunis and. Kuidas saab seda häbeneda, seda kaunist, tervet taevase keele andi? Kuidas saavad inimesed seda küll häbeneda? Kui sa häbened keeltes kõnelemist avalikult või ka üksi olles, siis sel hetkel, kui sa seda teed, saab Püha Vaim kustutatud, Ta saab kurvastatud. Sest sa häbened tema antud andi, sa ei taha kõlada hullult, sest sa tahad, et inimesed sind tunnustavad. Paljud on lakanud keeltes kõnelemast, sest see ei tundu mõistlik, ja nad on ka piirdunud ainult ühe keelega, kogu aeg ükssama sõna: sandasandasanda. Aga kas sa kõneled seda „sandasandasanda't“ 20 aastat? See näitab, et su mõistus on kinni jäänud, sa oled vaimus kinni jäänud. Sa ei liigu edasi, sa ei edene. Kui sa kõneled sedasama keelt, siis see saab juba su loomulikuks keeleks, ja sa ei õpi/kasva edasi. Kui sa tahad liikuda üleloomulikkuses, pead oma mõistuse piirangust vabaks saama. Vanas Testamendis oli Püha Vaimu täis saamise tunnuseks, et keegi sai Püha Vaimu, et Püha Vaim tuli ta peale, see, et ta hakkas prohveteerima. Kui inimesed said Püha Vaimu, hakkasid nad kohe prohveteerima. Aga Uues Testamendis ei ole Püha Vaimuga ristimise esimeseks tunnuseks/tõendiks mitte prohveteerimine, vaid keeled. 

Kui me nüüd mõistame selle kõige algust ja tunneme pisut selle saladust, siis mis on need „mitmesugused keeled“? 

Esimest tüüpi „keel“ - inimeste(le arusaadav) keel

Vaatame Ap 2: 7: „Ja nad jahmusid ja panid imeks, öeldes: Ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased?“ St: nad pole kunagi käinud meie maal või koolis meie keelt õppimas. Kuidas nad meie keelt kõnelevad? Siin käib jutt inimestele arusaadavatest keeltest. See on aga „keelte“ madalaim tasand, sest Jumal kõneleb selle läbi inimestele. Kõik need 120 seal nelipühal kõnelesid soravalt kõiki nende maade keeli. (Kui meil siin oleks esindatud 120 rahvust, siis siin räägitaks kõiki neid keeli.) Pealtvaatajad küsisid seal umbes nii: „Kuidas nad on õppinud nii soravalt hiina keelt rääkima?“ Neid keeli ei õpita, sest see on üleloomulik teenistus keeltes, Püha Vaimu and. Mis on inimeste keelte eesmärk? Inimeste keeled on tunnistuseks/märgiks uskmatutele. Kui ma siin nüüd kõneleksin keeltes näiteks soravat heebrea keelt ja siin saalis on üks heebrealane/juut, siis ta küsib: „Kuidas ta oskab mu keelt?“ See on temale tunnustäheks. ... Seega kõik vaimuannid on tunnustähed, sealhulgas keelte annid. 1 Korintlastele 14:22: „Nii ei ole siis keeled tunnustäheks usklikele, vaid uskmatuile, ...“ Miks? Sest tunnustäheks usklikele on prohveteerimine. Kui ma hakkan prohveteerima, ja Jumal annab siin kellegi uskliku jaoks prohveteeringu, siis Jumal ilmutab selle inimese südames olevat ja too tunneb ära, et see on tema jaoks. Aga uskmatute jaoks on tunnustäheks nende enda keel, mida nad tunnevad. „... ent prohvetlikult kõnelemine ei ole uskmatuile, vaid usklikele.“ Kas te mõistate? 

[Keelte andi (siinkohal inimestele tundmatu keel, selles pikemalt veel edaspidi) võib samas võrrelda prohveteeringuga, kui seda tõlgitsetakse, ja see on siis tunnustäheks usklike jaoks. Ja keelte tõlgitsemine on väga lihtne. Kas sa tahad seda? See on juba suurem tunnustäht inimeste jaoks. Kuidas tõlgitsemine toimub? Kui sa hakkad keeltes palvetama ja miskit tõuseb su mõistusesse, millele sa varem pole mõelnud. Väga lihtne. Ma hakkan palvetama ja küsin Jumalalt, mida Ta tahab, et ma järgmisena jutlustan. Siis ma hakkan keeltes palvetama ja miskit tõuseb mu mõistusesse, mida ma varem pole mõelnud. Ma räägin selle välja ja nõnda laseb Jumal mul keeltes öeldut tõlgitseda. Kui Jumal annab inimestele tunnustähe, milleks on inimestele tundmatu keel (eriti, kui nad ei taha mõista neile mõistetavat inimeste keelt tunnustähena), siis saab sellest sel viisil aru, kui seda tõlgitsetakse. Nõnda jõuab Jumal ühel või teisel viisil inimesteni. Ta jõuab inimesteni üleloomuliku kohtumise/külastuse läbi või mingil muul viisil, aga igal juhul Ta jõuab inimesteni. Kiitus Jeesusele!] 

Niisiis, inimestele arusaadavad keeled, mis on tunnustäheks uskmatuile. Mida see tähendab? Kui uskmatu kuuleb midagi näiteks prohvet Marina kaudu, ... neil on Londonis kogudus. Ta ütles, et kui ta hakkas laulma täiuslikus hispaania keeles ja seal oli hispaanlased, imestasid nad suuresti, küsides: „Kuidas sa seda õppisid?“ See oli neile tunnustäheks Jumalalt. Te peate olema taolistele tunnustähtedele avatud. Kui sa kõneled kellelegi, kes sinu keelt ei kõnele, siis see inimene ei saa aru. Parem hakka rääkima keeltes ja see inimene ütleb: „Sa ju kõneled täiuslikku mandariini keelt. Sing fun han sa.“ See on tunnustäht. See on toimiv täna, see pole mitte eilne päev. Jumal tõstab üles evangeliste, kes kõnelevad paljusid keeli, sest Jumal tahab nõnda kõneleda inimestele, kes Jumalat ei tunne. Kui Ta ei jõua inimeseni kohtumise /külastuse läbi, jõuab Ta inimeseni keelte läbi, aga igal juhul saab Ta inimese kätte. 
Ütle siis: „Ma ei häbene keeltes kõnelemist.“ Palveta keeltes! Kas sa kardad, kas sa häbened vaimuandi? Kui mitte, miks sa siis keeltes ei palveta? Palveta igal pool: oma vannitoas, oma palvekambris jne. Ava oma suu ja kõnele keeltes! Ja su aju hakkab taas vaimu järgi joonduma. Kui sa oled pisut kohtlane, hakka rääkima keeltes, ja sa muutud taibukamaks. Paulus oli loomuldasa väga intelligentne, aga intelligentsus ei laienenud üleloomulikkusele. Ja ta ütles: „Ma palvetan keeltes rohkem kui teie, vennad. Sest ma tahan olla taibukam. Ma tahan, et mu mõistus mõtleb Jumala moodi ja palvetab Jumala moodi!“ 

Mõistus peab vaikima ja peatuma. Sa küll ei mõista seda, aga ära hooli sellest. Ma ei häbene keeltes kõnelemist ja ma ei taha olla see „seeker friendly“ Jumala otsija, et mitte haavata inimesi. Ma ei muretse sellepärast, et inimesed sellest haavuvad. Ma pigem ei taha haavata Püha Vaimu! Kui ma kõnelen keeltes ja see sind haavab, siis vabandust. (Kõneleb keeltes) Avage oma suu, või muidu te seda ei tee. Jumal ütleb, avage oma suu! (Kõneleb keeltes, õhutades nõnda inimesi saalis keeltes rääkima) Tõstke käed ja öelge: „Ma tahan uusi keeli!“ Ärge jääge kinni sellesse samasse sandasandasanda'sse. 

Teist tüüpi „keel“ – inglite keel

Nüüd midagi inglite keeltest. Teist tüüpi keeled on inglite keeled. 1 Korintlastele 13: 1: „Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, ...“ Kas te näete? See on ilmutus. Jumal ütles mulle: „Iga kord, kui sa keeltes kõneled, vabastad sa inglid sellesse atmosfääri.“ Sest paljud teist ei mõista seda ja sellepärast ei palveta keeltes. Aga sel hetkel saavad inglid tööle aktiveeritud. Sid Roth kutsus kord ühe mehe oma saatesse. See mees suri mingiks hetkeks ja ta võeti taevasse. Taevas Issand näitas talle midagi. Mees viidi taeva raamatukokku. Seal oli terve rodu raamatuid. Issand ütles: „Need on eluraamatud iga uskliku inimese kohta.“ (Sul on raamat taevas. Kui sa oled andja, on su raamat täis häid tegusid.) Issand võttis ühe raamatu ja ütles: „See inimene on juba minu juures. Ma kutsusin teda olema üheks minu ärimeheks, et finantseerida mu Kuningriiki maa peal. Vaata, mida ta saavutas ... Nüüd, kui see inimene oleks palvetanud keeltes, sest väga sageli usklikud keeltes ei palveta, ... kui ta oleks kristlasena palvetanud kogu oma elu keeltes, oleks tulemus olnud neljakordne sellest, mida ta saavutas.“ „Mida? Kas raha sisse tulemise pärast peab palvetama keeltes?“ Issand vastas: „Ei. Vaid kui sa palvetad keeltes, siis Püha Vaim hakkab kuulutama välja sinu saatuse (elu) raamatut. Püha Vaim hakkab kuulutama välja su tegusid ja saatust. Kui sa keeltes palvetad, siis inglid hakkavad tegema seda, mida sa keeltes Pühas Vaimus välja palvetad. Ja nad teevad ja täidavad su raamatut.“ See on nüüd see saladus. Piibel ütleb, et Püha Vaim näitab meile tulevasi asju. Kui sa palvetad keeltes, siis sa valmistad seda tulevikku, mis on ajast ees. Sest üleloomulik on loomulikust ajast ees, jõuab ette. Kui sa palvetad keeltes, siis Püha Vaim valmistab su tee, su saatuse, su eesmärk kuulutatakse välja igal Jumala päeval. Aga te ilmselt ei mõista seda, nagu näen. (Palvetab keeltes.) Kes on need inglid? Nad on valmis minema välja, kui sa keeltes palvetad. Sa ütled siis Vaimus midagi, kuulutad välja, ja nad teevad seda. 

Psalm 103:20 (otsetõlge): „Õnnistage Issandat, teie, tema inglid, ja särage oma tugevuse jõus, ...“ Me oleme näinud pilte inglitest, kes on nagu mingid paljad tiibadega poisikesed. Aga piibel ütleb: särage oma tugevuse jõus! Mitte mingid nõrgukesed, vaid tugevad! Neil on mõõgad! Ja kui sa palvetad keeltes ... on nad valmis tegema seda ja teist: liigutama su finantse, liikuma su äritegevuses, kohtuasjades. Inglite keeled. Kui sa räägid keeltes, koged inglite tegevust. Eelmise apostellik-prohvetliku konverentsi ajal me palvetasime keeltes ja seal oli üks kaunis atmosfäär. Ja ma nägin seal tulevälkusid: siuh ja säuh. Ma arvasin, et olen söönud midagi ebakohast. Aga ma nägin neid tulekeeli, midagi sarnast. Issand ütles: „Need on mu inglid.“ Piibel ütleb inglite kohta Psalmide raamatus, et nad on kui tuleleegid. Mõistus ütleb nüüd sulle (minu kohta): „Ta läheb täna hommikul nüüd hullult liiale.“ Kui sa palvetad keeltes oma laste pärast, ütleb Jumal: „Las mu inglid liiguvad nende heaks.“ Oma töö pärast: „Las mu inglid liiguvad su töö heaks (siuh-säuh).“ Tuleleegid! Vaimusfäär on nii reaalne! Saagu inglid vägevaks oma tugevuse jõus! Kui me kõneleme keeltes, siis me õhutame üles inglite tegevust, sa räägid midagi, mis paneb nad liikuma. See mees, kes suri ja käis taevas, mõistis, et kui inimesed palvetavad keeltes, siis Püha Vaim kuulutab välja nende saatused (raamatud), mis maa peal täidetud saavad. Sa sured ja lähed taevasse ja näed, et su raamat on üpris tühi, sest sa polnud avanud oma suud, et palvetada keeltes. Ma sinu asemel hakkaksin kohe keeltes kõnelema. Aga sa ikka veel häbened seda, et kuidas sa kõlad. Nõnda häbenedes ei saa Jumalat teenida. Ava oma suu. Kui sina ei kuuluta välja oma saatust, siis keegi teine ei tee seda. Kõnele keeltes ja Püha Vaim kuulutab selle läbi sinu kohta: „Sa oled minu õpetaja, minu apostel, minu miljonär, ...“ Püha Vaim vabastab inglid sinu heaks tööle. Sa pead jätkuvalt, hommikul, õhtul, päeval palvetama keeltes! Ma tahan, et mu inglid töötavad mu saatuse heaks ja kuulutavad juba alguses lõppu. 

Kolmandat tüüpi „keel“ –  tundmatu keel

1 Korintlastele 14:2: „Sest kes räägib tundmatus keeles, ...“ Siin see pole inimestele tuntud/arusaadav keel ega inglite keel, vaid tundmatu keel. Seda räägitakse Jumalale. Kui see nüüd häirib sind, et ma seda tüüpi keeltes räägin, siis ma ei räägi seda keelt sinule. Aga ilmutus pole sulle veel pähe kukkunud. Kolmas keeletüüp on siis tundmatu keel. Kurat ei mõista seda. Ei kurat, inimesed ega inglid ei mõista seda tundmatut keelt. Kurat ei saa saladustele ligi, sest Jumal on andnud need saladused Pühale Vaimule. Püha Vaim annab teada saladusi, mida inimesed, kurat ega inglid ei tea. Kurat vihkab, kui sa palvetad keeltes ja ses tundmatus keeles, sest nõnda sa saad ligi sellele osale Jumalast, mida sa pole varem tundnud. Kurat ütleb: „Oh, ta avas jälle oma suu, mis nüüd saab!“ Sest see avab sulle midagi Jumalast, mida sa ei ole veel mõistnud. Issand ütles sellele mehele, kes suri ja käis taevas: „Mu rahvas pole mõistnud, mis juhtub, kui nad keeltes palvetavad. Üleloomulik sfäär kulgeb üle/läbi kogu maailma. Kui nad räägivad keeltes, on see nagu üks plahvatus, mis pühib kõik oma teelt.“ Sa ei näe seda otse enda ees ja sa ei tea, et kui palvetad keeltes, siis kõrvaldad oma füüsilise tervise probleemid. Sa kõrvaldad mäed ja valmistad Jumalale teed tegema imesid. 

Nüüd veel üks saladus, mida kurat vihkab. Roomlastele 8:26 (jõuame ikka ja jälle selle juurde): „Samuti tuleb Vaim appi ka meie nõtrustele, ...“ Mida see tähendab? Olen sellest jutlustanud palju, sest oman ilmutust selle kohta algusest peale. Kuidas Püha Vaim mind aitab? Kõik, mis maa peal peab sündima, seda peab välja kuulutama. „... sest me ei tea, kuidas palvetada nõnda, nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega.“ Mida see tähendab? Ta aitab meid meie nõtrustes. Sõna „nõtrus“ omab palju tähendusi. Pange tähele. Üks tähendustest on haigus, teiseks nõrkus. Kui palju kordi sa oled olnud olukorras, kus sa pole teadnud, kuidas mingi asja pärast palvetada? Kõik kes te olete ebatäiuslikud nagu mina, andke märku. Kui palju kordi sa oled öelnud: „Ma ei tea, kas see on Jumala tahe või mitte.“ Kuidas teada seda ja teist? Kuidas ma tean, et see on mu töö, et see on mu abikaasa jne? Kuidas teada? Iga päev sa kohtad olukordi, mida sa ei tea. Aga kui sa palvetad keeltes, siis sul on ligipääs teadmisele Vaimus. Püha Vaim aitab sind keelte kaudu ja Ta annab sulle teadmise su abielu, tervise, äri kohta. Tundmatute keelte kaudu antakse ligipääs teadmisele, mida sa loomuldasa ei tea. Sa oled nõnda nõder, et sa ei tea. Selles kohas mõistus ei tea. Ja Püha Vaim ütleb: „Las ma näitan sulle ja annan sulle seda teada.“ Saatan ei tea seda, aga Jumal Püha Vaim teab. Kui sa hakkad rääkima tundmatus keeles, siis palvetad välja täiusliku Jumala tahte. Salm 27: „Sest südamete uurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi ta palub pühade eest.“ Nõnda saab Püha Vaim näidata sulle seda, mida sa loomuldasa ei tea. See on TÄIUSLIK PALVE. Ma palvetan keeltes näiteks tund ja 45 minutit, 2,5 tundi, 3 tundi. Miks nii? Sest ma teen ju täiuslikku palvet. Sa palvetad keeltes ja äkki hakkavad mingid asjad tõusma su mõistusesse. Ja sa küsid: „Miks ma seda mõtlen?“ Sest sa palvetad Vaimus välja täiuslikku Jumala tahet. Keeltes palve on täiuslik palve.
Prohvetlik inimene mõistab kogu Jumala saladust, mitte ainult seda, mida Jumal praegu teeb. Ta mõistab tulevikku. Kõik tahavad teada tulevikku, eks ole. Kui palju aastaid on teil veel elada siin maa peal? Tahate seda teada? Näen, et ei taha. Aga mis on teie tulevik 20 aasta lõikes? Seda te tahate teada. Kui sa oled Jumalas, on sul kaunis tulevik! Iga päev midagi uut! Saage lahti oma passiivsusest ja hüüdke: „Jah!“ Kui prohvetlik inimene prohveteerib, siis ta avastab midagi, avastab midagi kaunist. Ilmutus tähendab Jumala tööd praegu, sest see pole seotud prohvetlikuga, mis on seotud tulevikuga. Nõnda inimesed prohveteerivad, aga midagi koheselt ja nüüd ei juhtu. Kas sa tahad tuua tulevikku praegusesse? Kuidas seda teha? Keeltes. Palveta iga päev välja oma laste tulevikku: „Isa Jumal, sa oled mulle tõotanud,“ ja hakka palvetama keeltes. ... Kui sa palvetad tundmatus keeles, saad Pühas Vaimus ligi Jumala saladustele ja sa tood selle kõik sellesse loomulikku sfääri. Miski, mis on tundmatu, saab Vaimus palve läbi maa peal välja kuulutatud. Sa saad nõnda ligi asjadele, mida sa ei tea. Sa saad teada tulevikku ja tahad tuua selle nüüdsesse. Ma kohe lõpetan. 

Neil päevil teeb Vaim teatavaks varjatud asju. Miks nii? Sest Püha Vaim elab meie sees. 1 Korintlastele 14: 15. Kui sa palvetad keeltes, tõusevad asjad su mõistusesse, sa saad seda kohe järele proovida. Su mõistus haarab selle su vaimust üles. ... Kui su meel uueneb keeltes rääkimise läbi, saab su meel vaimuga ühele joonele. Paulus: „Mis nüüd? Ma tahan palvetada vaimus (st keeltes), ...“ Issand ütles mulle, et kiireim viis minna Vaimu on keeltes palvetamine. Kui ma prohveteerin ... Ma tavaliselt räägin keeltes ilma neid tõlgitsemata, sest teen seda atmosfääri loomiseks. Sa ütled: „See on nii kuiv. Ma ei saa selliselt prohveteerida.“ Aga nõnda sa lähed koheselt Vaimu ja lood koheselt atmosfääri prohvetliku sõna vallandamiseks. Samamoodi toimib tervendusteenistus. Sa ei küsi inimestelt, kas tohid nende eest palvetada, vaid sa palvetad keeltes, mõnikord ka tõlgitsedes. Miks? Sest nõnda sa lood ühe atmosfääri, sest kui selles, mida vallandada tahad, puudub taevane hingus, siis ei muuda see midagi. Jumala ligiolu hingus peab olema hääles ... sõber, keera mikrofon sisse ja hakka keeltes palvetama. Ma vallandan ühe hääle. Kui ta vallandab hääle, peab enne looma atmosfääri. Sest keeltes rääkimine annab kohese ligipääsu vaimusfääri/Vaimu. Ja midagi ei muutu, kui sa teed seda (prohveteerid) lihas. Sa pead tegema seda, lähtudes vaimust, Vaimu läbi. Või muidu, kui sa prohveteerid, kõlab see surnult ja kuivalt. Miks? Sest pole atmosfääri. Kõik, mida Jumal räägib ja ütleb, see tuleb atmosfäärist. Paulus: „Ma tahan palvetada vaimus, aga tahan palvetada ka mõistmisega.“ Muidugi ma palvetan oma mõistmisega, omas keeles. „... tahan laulda vaimus, ...“ Kogudus ei tee seda enam, ei laula enam keeltes. Sel põhjusel ei ole ligiolu, ei koge midagi - surnud. Sest ei ole atmosfääri. „... aga tahan laulda ka mõistmisega.“ Kogudus on kaotanud keeltes rääkimise, palvetamise, laulmise, mille tulemusena on kogudus ilma avaldunud ligioluta ja surnud. (Mees laval palvetab nüüd keeltes mikrofoni.) Keeltes rääkimine vallandab midagi atmosfääri ja toob kaasa ühe hääle.
Veel üks saladus. Kui paljud teist tahavad ühtsust oma kodus, osaduskonnas, jüngerluses, abielus, äris? ... Ühtsus asub Vaimus, ja keeltes rääkimine on tee number üks ühtsuses olemiseks. Paabeli torni all nad rääkisid ühte keelt ja nelipühapäeval kõik rääkisid võõrastes keeltes – ja nõnda tehes saame meiegi koheselt üheks. Üks paneb põgenema tuhat ja kaks kümme tuhat. Kui me oleme üks, siis kurat kardab seda väga. Kui te tahate, et tuleks ligiolu, siis palvetage ja ülistage kõik Vaimus. Mitte uimaselt dadadaa, tehke seda ühe kire ja energiaga. (Mees laval palvetab taas keeltes mikrofoni.) Selles hääles me saame üheks. ... Kui palvetad keeltes, annab Jumal su probleemile lahenduse, Jumal avab uue ukse/võimaluse su ärile, Jumal toob su lapsed tagasi. Palvetage keeltes!


Monday, April 9, 2018

Prohvetlik sõna aprilliks


Nüüd avatakse peidetud aare


Aprill tuleb põnev kuu ja sa näed toimumas läbimurdeid. Muutuse tuul hakkab asju paika puhuma palju järsumalt kui eelmistel kuudel. Sel kuul algab strateegiline ümberjoondumine. Ole valmis Jumala liikumiseks oma elus!

Taeva riik on nagu põllusse peidetud aare. Kui inimene selle leidis, peitis ta selle taas ning läks rõõmuga ja müüs maha kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.  Matteuse 13:44

On väga eriline aeg, mil Jumal hakkab sulle ilmutama peidetud aardeid. See võib olla sügava ilmutuse või ununenud soovi vormis. Jumal on sünnitamas midagi uut nende segaduse aegade keskel. Nagu lapse sünd, võib see olla korratu ja valulik. Aga kui laps on sündinud, on suur rõõm ja hõiskamine.

Avatud ilmutus


Oota, et Jumal ilmutab peidus olnud ilmutust sinu minevikust. Asju, mida Ta on sulle varem rääkinud, või saadud prohvetlikke sõnu, mis ei ole veel täitunud. See hõlmab ka seda, et Jumal üllatab sind lõbusate ja uute asjadega, mis nüüd kätte tulevad!

Nüüdsest ma räägin teile uutest asjadest, varjatud asjadest, mida te ei tea. Need on loodud alles nüüd ja hiljuti; te pole neist enne tänast päeva kuulnud. Jesaja 48:6b,7

Paljud on hüüdnud suuniste ja strateegiate järele Isandalt, et minna läbi selle raske aja, milles me oleme olnud. Need palved saavad nüüd vastatud ja Jumal hakkab ilmutama salajasi asju ja salajasi paiku, et neid leida. Sedasorti ilmutus on olnud tallele pandud, alal hoitud selle ajani sinu elus.

Jumal hakkab kutsuma sind nime pidi. Ta hakkab midagi tegema, nii et sa tead, et see on Temast. Ta nimetab sinu nime või annab sulle kinnituse, nii et sa tead, et oled õigel teel.

Paasapühast nelipühani


Ma vabastasin prohvetliku sõna Miks on paasapüha minu jaoks oluline ja mida ma peaksin tegema? See sisaldab erilisi üksikasju Isandalt selle praeguse aja kohta. Jeesus löödi risti ja tõusis üles surnuist paasapüha ajal. 50 päeva hiljem, nädalatepüha ehk nelipüha ajal saatis Jumal Püha Vaimu väe. See võimaldab meil olla täidetud Jumala väega, mis on päästetud saamisest samm edasi.

Sel aastal on paasapüha ja nelipüha vaheline periood 30. märts kuni 21. mai. Sel ajal ilmutab Jumal läbimurde plaane, paasastrateegiaid ja vallandab nende rakendamiseks oma väe.

Paasapüha tähenduseks (30. märts - 7. aprill) on ilmutuse saamine Isandalt Moosese kombel, et vabastada israeliidid (2 Moosese 11-12). Nelipüha (19.-21. mai) on aeg uute andide ja Püha Vaimu väestuse vastuvõtmiseks sarnaselt Apostlite tegude raamatu 2. peatükile.

Huvitav on märkida, et pärast seda, kui Jeesus paasapühal risti löödi ja enne, kui Ta oli taevasse läinud ning enne, kui Püha Vaim oli tulnud nelipühal, ilmus Ta paljudele. Sellel ajal aastas ilmutab Isand ennast (mitte tingimata otseselt) ning annab strateegiaid ja ilmutusi, mida me tulevaks hooajaks vajame.

40-päevane paast pikeneb


Juhul, kui sa pole seda kuulnud, siis me pikendame 40-päevast paastu, mis pidi lõppema 9. aprillil. Me kuulsime, et Isand pikendab seda ja see lõpeb 18. aprillil 2018.
Me kutsume inimesi üle kogu maailma paastuma negatiivsusest ja vabastama rõõmu vaimu Kalifornia üle ärkamise algamiseks. Paljud Jumala liikumised on alanud Kaliforniast, ning Isand on kutsunud meid murdma negatiivsuse vaimu ja vabastama ärkamist.

See on tähendusrikas, kuna see lõpeb 4/18, esindades Luuka 4: 18 salmi:
Issanda Vaim on minu peal, sest ta on mind võidnud kuulutama vaestele häid sõnumeid. Ta on mind läkitanud kuulutama vangidele vabastust ja pimedatele nägemise taastamist, laskma vabaks rõhutuid. Luuka 4:18

Seda salmi kuulutas Jeesus oma teenistuse alguses. See oli ka esimene kord, kui ma kuulsin Isandat 1988. aastal mulle rääkivat, kui Ta pani minu ellu selle prohvetliku kutsumise!

Ole valmis süütama isiklikku ärkamist omaenda elus, mis levib üle maailma!

DougAddison.com

Friday, April 6, 2018

Sinu sees on vägi ... miks sa siis seda ei kasuta?


Mis on ülestõusmisvägi?


Kui Jeesus ei tõusnud üles surnuist, oleks meie usk tühine ja me oleksime ikka veel oma pattudes.
Igal aastal, kui me tähistame ülestõusmispüha, me näeme, et Jeesuse staatus on aina langenud kuni pelgalt ajaloolise kujuni ja mitte elava Jumalani. Kogudus on harjunud olema ilma Tema väeta. Kus iganes ei ole ülestõusmine ilmutatud, seal vägi ei vallandu.
Jah, Jeesuse surm on ajalooline tõsiasi, see leidis aset. Aga paljud inimesed jäävadki selle teadmise juurde, nad ei mõista, et Tema kandis väge, mis on meie sees täna.

Mis on risti vägi?

Me saime päästetud selle tõttu, mida Jeesus tegi ristil. Ristil anti meie patud andeks, haigus sai võidetud, vaesus kõrvaldatud. Aga me ei pea jääma risti juurde, nagu ka Jeesus ei jäänud selle peale.
Rist näitab üles Tema armastust, aga ülestõusmine demonstreerib Tema väge.

Mis on ülestõusmisvägi?

Tema ülestõusmise tõttu on meil ligipääs Jumala väele ja me oleme võimelised seda kandma. Kus ei ole ilmutust ülestõusmisest, seal jutlustab kogudus ajaloolisest Jeesusest. Ülestõusmine annab väe. Sa võid tervendada haigeid, ajada välja kurje vaime, vabastada ennast. On aeg tulla hauast välja ja tõusta taas. Me peame heitma ära oma andeksandmatuse, oma hirmu, oma koormad ning mähkima end ülestõusmisväesse ilmutuse ja suhte läbi Jumalaga.

Mis on ajalooline Jeesus?

Kui Jeesust nähakse lihtsalt ainult Piibli lehekülgedel. Imesid, tervenemisi, vabanemisi nähakse ainult minevikus toimununa. See kõik jääb ajalooks, mida me jutlustame traditsioonist lähtuvalt, ent me ei koge seda.
Aga kui ülestõusmine saab meile ja kogudusele ilmutuseks, suudame me astuda Tema väesse. Me suudame imetleda Jeesust selle eest, mida Ta ristil tegi, ning me võime ka saada Tema sarnaseks ja teha seda, mida Tema tegi.

Mida näitab Jeesuse ülestõusmine?


  • Ülestõusmine näitas saatana kaotust. St saatanal on uus staatus. Ta on kukutatud, relvitu ja hävitatud. Iga kord kui näed tervenemist, imet, kurjade vaimude välja ajamist, näitab see, et saatan on kukutatud.
  • Ülestõusmine kinnitab Jeesuse usaldusväärsust. Ilma ülestõusmiseta oleks Jeesus jäänud samale tasemele iga filosoofi, religioosse juhi või prohvetiga. 
  • Tema ülestõusmine tõestas, et surm on võidetud. Miks sa kardad surma, kui Jeesus võitis surma? Kogu hirm tuleb surmast. Hirm halvab sulle Jumala poolt antud annid. See sandistab sind ega lase jõuda sinu eesmärgini.
  • Tema ülestõusmine tunnistab eelmise kuningriigi (pimeduse riigi) kukutamisest.
Paljud usklikud on „hauda“ kinni jäänud. Nad on takerdunud oma andeksandmatusse, koormatesse, rahalistesse raskustesse jne. Kui me võtame vastu ja rakendame Tema ülestõusmisväge, siis ka meie tõuseme üles. Jumala armastus, andestus, edukus ja rahu tulevad tagasi meie ellu.

KingJesus.org

Thursday, March 29, 2018

Paasapüha 2018


Miks on paasapüha minu jaoks oluline ja mida ma peaksin tegema? 

Prohvetliku strateegia saamine paasapüha ajal  
Ma pole kunagi varem näinud kõike välja joonduvat nagu praegu. Ma jagasin 9. märtsil 2018 prohvetlikku sõna, et Jumal hakkab vabastama täiuslikke lahendusi sinu täiuslikule tormile. Me oleme valmis astuma aega, kus Jumal vabastab sulle need strateegiad ja lahendused.  
See on juudi paasapüha aeg. See on ka ülestõusmispühapäev või ülestõusmispüha, sõltuvalt sellest, kuidas seda kutsutakse. See on prohvetlikult põnev aeg. Taevad on avatud, et kuulda ja kogeda Jumalat. Mul on rohkem üleloomulikke kohtumisi sellel ajal aastas kui juudi pühade Rosh Hashana ja Jom Kippuri ajal, mil tavaliselt prohvetitel ja nägijatel on kohtumisi. 

Mõni nädal tagasi oli mul kohtumine Isandaga ja Ta ütles need sõnad:   
Ma tahan sinu kojas pühitseda paasapüha koos oma jüngritega. 
Matteuse 26:18

Mind juhiti sõnade "sinu kojas" juurde. Ma tean, et Ta ei mõelnud seda otseselt, aga Isand ütles, et Ta tahab sel aastal külastada sinu koda. Et aidata sul  seda prohvetlikku sõna mõista, tahan selgitada, milline näeb välja Isanda külastus ja kuidas selleks valmistuda.  

Paasapüha saab olema väeline! 
Paasapüha on juudi püha, millega pühitsetakse Jumala suurust. Ta andis Egiptuses israeliitidele juhendid, et hävitus või hävitaja läheks nende kodadest "mööda" (2 Moosese 11–12).  
Sel aastal algab paasapüha 30. märtsi päikeseloojakul ja kestab kuni 7. aprilli päikeseloojakuni. Kuigi me ei pea seda püha otseselt tähistama, on paasapüha prohvetlik aspekt täna ikka veel meile kättesaadav.  
Ebakindlad ajad võivad tulla majandusliku, vaimuliku või keskkondliku  segaduse või isiklike rünnakutena sinu perekonna, tervise või rahaasjade vastu. Jumal võib ilmutada strateegiaid, et aidata sul vältida raskeid aegu või isegi saada nende keskel õnnistatud.  
Sel aastal hakkab Jumal paasapüha ajal vabastama sulle prohvetlikke strateegiaid. Need võivad tulla prohvetlike sõnade kujul või räägib Jumal sulle Piibli või teiste inimeste kaudu. Ole valmis kuulma Jumalat selgemini.  

Paasapühast nelipühani 
Jeesus löödi risti ja Ta tõusis surnuist üles paasapüha ajal. Seejärel, 50 päeva hiljem, nädalate püha või nelipüha ajal, saatis Jumal Püha Vaimu väe. See lubab meil täna olla täidetud Jumala väega, mis on päästetud saamisest samm edasi.  
 7. aprill - 20. mai 2018 ilmutab Jumal läbimurde plaane ja paasapüha strateegiaid ühes Tema väe vabastamisega nende rakendamiseks. 
 2017. aasta paasapüha ajal oli mul 50 päeva kestvad jõulised vaimulikud kogemused. Mind viidi loori taha taevas interaktiivsete nägemuste kujul, mis kestsid iga päev kaks tundi või rohkem. Need olid nii üksikasjalikud, et ma pidin neid oma arvutisse dikteerima

Ole valmis oma külastuseks 
Mis on Isanda külastus? Ma ei mõistnud seda aastaid. Olin kuulnud  nelt prohvetilt lugusid, kuidas Jeesus või ingel tuli läbi ukse või kuidas Jumal oli neid keset ööd taevasse võtnud. Kuna ma arvasin, et Isanda külastus on midagi suurt, siis ma ei taibanud, mida Ta oli tegemas.  
Hiljem ma mõistsin, et meil kõigil on  erinevatel tasanditel külastusi Jumal külastab sind, kas sa näed või koged Teda või mitte. Enamik külastusi tuleb unenägude või nägemuste kujul või annab Jumal sulle Piibli kaudu selge sõnumi. Oluline on see, et see sünnib.  
Jumal tahab sind külastada oma armastava ligioluga ja tuua julgustust. Need kogemused võivad mõnikord olla väga salajased ja me ei pruugi seda mõista, sest see on midagi võimsamat kui silma paistab.  

Oma külastuseks valmistumine 
Kui Jumal sind külastab, tuleb Ta viisil ja tasandil, mida sa suudad hetkel käsitada ja vastu võtta. Sa võid teha neid kolme asja, et valmistada oma süda Jumala ligioluks:  
  • Paranda meelt andestamatusest teiste vastu.  
  • Ole alandlik ja armuline (armust on küll). 
  • Ära püüa mõistatada, kuidas Jumal sulle räägib. 
 Uus algus paasapühal  
Paasapüha 8 päeva jooksul ilmutab Jumal vaenlase plaane ja annab strateegia  uude aega liikumiseks. Kuna 8 on uue alguse number, võid oodata, et  järgmiste nädalate ja kuude jooksul asjad muutuvad ja rulluvad lahti.   Ma räägin sellest põhjalikumalt oma viimases  Vaimu Ühenduse audioülekandes, kus ma räägin sellest, kuidas saada prohvetlikku strateegiat paasapüha ajal.