Sunday, October 7, 2018

Prohvetlik sõna oktoobriks

 
Iidsed teerajad ja ülemineku aeg
 
Sa annad mulle teada elu teeraja; sa täidad mind rõõmuga sinu ligiolus, igaveste meeldivustega sinu paremast käest. Psalm 16:11  
 
Isand avab sulle elu teeraja ja toob üleloomuliku rõõmu kauaoodatud vallandumise. Isegi kui asjad paistavad väliselt rasked, on Jumal kulisside taga töötamas ja valmistamas sinule ühte teerada. Oota, et elu teerajad ja rõõm avanevad võitluste ja katsumuste keskel. Ära vaata välisele, kuna Jumal on  selle taga töötamas, et tuua sind uude aega.  
 
Kohtumine Jom Kippuri ajal 
 
Juudi püha Jom Kippuri ajal (19. septembril 2018) ärkasin prohvetliku unenäo peale ja mulle sai osaks kohtumine Isandaga tulevase aasta suhtes. 
 
Unenägu kitsast uksest 
 
Selles unenäos ma seisin tohutu lükandukse ees, mis viis paika, kuhu mulle teadaolevalt me peame Jumala tahte järgi minema. Ukse taga oli ilus tiik ja puud. Probleem oli selles, et see avanes ainult nii palju, et inimene läbi mahuks. Ma teadsin, et me peame oma töötajad sellest uksest läbi viima, aga nad ei oleks sealt läbi mahtunud.  
 
Kui ma ärkasin, kuulsin Isandat ütlevat: “See on uks uude aastasse, millesse sa astumas oled. Sa ei saa sellesse uude aega kaasa võtta mineviku asju. See saab olema üks lühike ülemineku aeg, kuid see on seda kõike väärt.”  
 
Iidne teerada ja kitsas uks 
 
Kui ma sel hommikul üles tõusin, oli mul kohtumine Jumalaga. Kui see juhtub, avaneb mu Piibel strateegilistes kohtades ning ma hakkan nägema ja kogema üsna detailseid nägemusi ja mul on selleks puhuks arvutis diktofon, et neid salvestada. Mu Piibel avanes sellelt kohalt:  
 
Nõnda ütleb Issand: “Seiske ristteel ja vaadake; küsige iidsete teeradade kohta, küsige, kus on hea tee, ja käige sellel, ning te leiate hingamise oma hingedele.” Aga teie ütlesite: “Me ei käi sellel.” Jeremija 6:16 
 
Kui ma läksin selle kohtumisega vaimu, siis seisin koos Isandaga ristteel.  Seal oli mitmeid erinevaid suundi ja teid, mida me võisime ette võtta. Isand ütles: “Need on valikud ja teerajad, mis on  mu rahvale  sel aastal võimalikud.” Ta palus mul valida minu elu teeraja.  
 
Ma vaatasin neid ja nägin, et paljud teerajad ja teed olid läbikäidud ning paistsid tuttavad olevat. Kuid ma nägin, et üks teerada viis üles mäkke ja seal oli üsna varjatud teeviit, millelt võis lugeda “Iidne teerada”.  See oli väga kitsas ega tundunud kerge. Isand nägi, et ma liikusin iidse teeraja poole ja Ta noogutas nõustuvalt.  
 
Siis Ta ütles: “Ma olen pakkunud iidset teerada oma rahvale, kuid nad on öelnud: “Ei, me ei käi sellel. See on liiga ebamugav, tundub kitsas ja raske olevat.”  
 
Hakkasime mööda iidset rada üles mäkke minema. Ma üllatusin, kui kerge see oli, kui olime hakanud minema. Ma tundsin kergust ja see ei olnud üldse raske, kuid me pidime käima ühes reas, kuna tee oli väga kitsas. Kui me üles jõudsime, oli seal kitsas värav.  
 
 Minge sisse kitsast väravast. Sest lai on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse, ja paljud lähevad sellest sisse. Kuid väike on värav ja kitsas on tee, mis viib ellu, ja ainult vähesed leiavad selle.” Matteuse 7:13,14  
 
Isand ütles: “Sellel aastal ma avan iidsed teerajad, mis viivad selle kitsa värava juurde. See värav ja kitsas tee viivad uude ellu, kuid ainult vähesed leiavad selle.” Ma vaatasin ringi ja nägin vaevalt mõnda seda teed valimas. Ma imestasin selle üle, sest see tee oli täis uut elu ning ma võisin selgelt mõelda, näha ja kuulda.  
 
Võtmed pühaduse tee juurde 
 
Kohtumine jätkus järgmisel hommikul, 20. septembril. Olin juba valinud iidse teeraja ja astunud läbi kitsa värava. Isand oli mind ootamas. Mu Piibel avanes sellelt kohalt:  
 
Ja seal on üks maantee, mida nimetatakse pühaduse teeks; see on nende jaoks, kes sellel käivad. Ebapuhtad ei saa sellel käia, õelad ja rumaladki mitte. Jesaja 35:8  
 
Ma seisin Isanda kõrval, Ta ulatas mulle võtme ja ütles: “See on värava võti, mis viib pühaduse maanteele.” Ma vaatasin ja nägin, et minu ees oli kuldne värav, mis viis maantee moodi teele taevas. See oli taevane kohtumine ja tundus toimuvat osaliselt maa peal ja osaliselt taevas.  
 
Isand ütles: “Ma kutsun paljusid oma inimesi käima pühaduse maanteel. Aga nad peavad enne valima iidse teeraja, minema läbi kitsa värava ja seejärel avastama pühaduse maantee. Need on need, kes on loovutanud oma elu ja surnud omaenda soovidele. Need on need, kes on kannatanud, aga nüüd astuvad uude ellu.”  
 
Olin vapustatud sellest, et pühaduse teel käis väga vähe inimesi. Ma teadsin, et paljud olid rääkinud pühadusest, kuid vähesed olid selle omandanud, sest seda ei saa tegude ega õigete asjade tegemise läbi. See oli seotud õppimisega armastama teisi rohkem kui ennast. 
 
Oodake, et Jumal avab teile iidsed teerajad. Tahtke sel aastal võtta ette kitsas tee laia tee asemel. Olge valmis minema uue ilmutuse ja taastamise  aega.  
 
 
 

Monday, September 10, 2018

Prohvetlik sõna septembriks

 
Sinu edutamise ja sulle tasumise aeg on käes
 
September on üks auline aeg nende aukartuse päevade kestel. Sellel kuul  räägib Jumal meile selgemalt tulevase aasta ja meie saatuse kohta. Igal aastal Rosh Hashana (juudi uusaasta) ja Jom Kippuri (suur lepituspäev) ajal uurib Jumal meie elusid edutamise eesmärgil. Sel aastal saab olema üks eriline edutamise aeg! 
 
Rosh Hashana algab 9. septembri päikeseloojakul ja lõpeb 11. septembri päikeseloojakul.  Jom Kippur algab 18. septembri päikeseloojakul ja lõpeb 19. septembri päikeseloojakul. Sel 10-päevasel perioodil on taevad rohkem lahti unenägudele, nägemustele, ilmutusele ja üleloomulikele kohtumistele.  
  

Möödunud seitse aastat 

Igal seitsmendal aastal peab igaüks teie seast vabaks laskma iga oma heebrealasest venna … Jeremija 34:14  
 
Isand näitas mulle, et see on eriline seitsmenda aasta taastamine ja edutamine. See algas 2011. aasta Rosh Hashana ajal, 30. septembril 2011. Paljudele meie jaoks on möödunud seitse aastat olnud katsumuse aeg. Kui sa vaatad tagasi ja näed, mis sel aastal ja sel ajal juhtus, siis võid leida seda, mis küll algas, aga ei saanud lõpetatud. Sa said võibolla rünnatud, jäid haigeks või kaotasid raha, suhteid, äri, teenistusi jne. 
  
See praegune aeg on üks üleloomulik ümberpöörd ja sa võid oodata, et Jumal toob aastast 2011 tagasi selle, milleks sind on kutsutud, kuid mida sa ei suutnud täita. Need, kes on olnud vaenlase poolt vangistatud, saavad sel praegusel ajal lahti lastud ühele uuele vabaduse ja loovuse tasandile. 
   
Tee nimekiri asjadest, mis aastal 2011 (mitte ainult septembris, vaid läbi terve aasta) algasid või said sulle tõotatud. Nüüd palveta ja palu, et Jumal tooks tagasi selle, mis on praeguse aja jaoks.  
 

Seitsmekordne tasu  

Ja kui ta kinni püütakse, peab ta (varas) tasuma seitsmekordselt …  Õpetussõnad 6:31  
 
Suure hulga ülekohtu, kannatuste ja raskuste pärast möödunud seitsme aasta jooksul, käsib Jumal paljudele osaks saada seitsmekordset tasu. Kui oled kogenud kaotusi ja tagasilööke, siis tee lihtsalt nimekiri ja too see Isanda ette. Ei loe, kas see oli sinu süül või mitte. See on võimas tasumise ja õiguse jaluleseadmise aeg, kuid see ei ole automaatne, kuna sa pead esitama palves oma nõude. 
 
Tee nimekiri kaotustest ja esita septembrikuu jooksul Jumalale oma nõue. 

Järgmised seitse kuud 

Sel aastal lõpeb Rosh Hashana 9/11 päikeseloojakul. See on märgiline aeg ja kuupäev, kus Isand lunastab minevikus juhtunud negatiivsed asjad.  Jumal rääkis mulle, et järgmised seitse kuud september 2018 kuni aprill 2019 on üks sügavam ilmutuse ja ümberjoondumise aeg.
  
 Ma avan oma suu tähendamissõnadega, ma räägin maailma loomisest alates varjul olnud asjadest. Matteuse 13:35b   

Loomisest peale varjul olnu saab vabaks lastud. See uus ilmutus on vajalik, et sind õnnistusteks, 2019 a tulevasteks asjadeks ja edasiseks kohale asetada. Kuna vaenlane on tulnud nagu tulvavesi (Jesaja 59:19), siis Jumal saab tõsta üles uue standardi ainult uue ilmutuse ja sügavama arusaamise vabastamisega.  

Seisa kindlalt 

Mooses vastas rahvale: “Ärge kartke. Seiske paigal ja te näete vabanemist, mida ISSAND teile täna toob. 2 Moosese 14:13a    

On oluline mitte karta ja seista kindlalt iga vaenlase rünnaku vastu. Usu ja usalda seda, mida Isand sulle näitab ja ära kaota julgust möllavates tormides enda ümber. Jumal valmistab ette sinu vabastamist, mis   kujuneb suuremalt välja järgmise seitsme ja enama kuu jooksul.  

Väravad avanevad 

See, kes murrab lahti tee, läheb üles nende ees; nad murravad väravast läbi ja lähevad välja. Nende kuningas läheb nende ees, Issand nende kohal.  Miika 2:13   

Jumal teeb tööd, minnes just praegu sinu ees, et avada sulle teed ja murda lahti väravad, mis on sind minevikus tagasi hoidnud. Septembris hakkab vabanema tugev läbimurde võidmine, aga kuna Jumal on üle aja piirangute, siis see prohvetlik sõna on rakendatav, mil iganes sa seda loed.  
 Oota oma läbimurret ja asjade kiiret muutumist!