Tuesday, January 9, 2018

Prohvetlik sõnum 2018. aastaks: Uued väravad avanevad vaimus


Prohvetlik sõna 2018. aastaks: Uued väravad avanevad sulle Vaimus


Ma kuulsin Isandat ütlevat: Ole valmis edutamisteks ja asjade kiireks toimumiseks sel aastal.”
… Mina olen Issand; ma teen seda sel ajal kiiresti." Jesaja 60:22

Paljud on oodanud, et Jumal liiguks nende eludes ja tooks ka ülivajaliku ärkamise maailmale. Ole valmis asjade väljajoondumiseks nagu ei iial enne. Oota, et kuuled Jumala häält palju selgemalt, kuna sind on kutsutud uuele läbimurde ja küpsuse tasandile.

Vaimne õhkkond on millekski uueks ülivalmis. Jumal liigub ja valmistab ette ühte radikaalset ärkamist, mis kõigepealt algab meie enda eludes. Me oleme kogenud ühte kuiva aega, kus pole eriti nähtud Jumala prohvetlike sõnade ja tõotuste täitumist.  Oota, et Isand annab sulle oma juhtnöörid.

Kohtumine taevaga sellel aastal


Loor  taeva ja maa vahel avaneb nüüd rohkem. Jumal valmistab meid vastu võtma ja vabastama prohvetlikke saladusi taevast. Need saladused laiendavad meie arusaamist sellest, mis on juba piiblis kirjutatud ja kuidas see meie eludes täna rakendub.

See uus ilmutus hakkab toimima just nüüd. Jumal avab meie arusaamise asjadest, mis olid varem pitseriga kinni, sest need on vajalikud sellel ajal ja tunnil, kuhu me nüüd siseneme. See ei tähenda, et me hülgame meie Jeesuse Kristuse usu õpetuslikud põhialused.
Ma olen saanud selle teenijaks käsu järgi, mille Jumal mulle andis, et esitada teile Jumala sõna selle täiuses – saladust, mida on hoitud varjul ajastute ja põlvede jooksul, aga mis nüüd on Issanda rahvale avaldatud." Koloslastele 1:25,26

Me oleme ajas, mil meie elu maa peal muutub järsult, kui kasvame oma arusaamises, mida Jeesus silmas pidas, kui Ta ütles:  … nõnda kui taevas, nõnda ka maa peal,” (Matteuse 6:910). Me siseneme nüüd suurema ilmutuse ja Isandaga koostoimimise aega, mis toob taeva maa peale uuel enneolematul viisil.

Uued väravad avanevad vaimus


Ma tahan jagada mulle osaks saanud taevast kohtumist, kus ma nägin inimesi üle kogu maailma olevat kinni endistes aegades või teadmata, kuidas edasi liikuda. Paljud tunnevad, et nad on kutsutud millekski enamaks, aga pole näinud seda juhtuvat.


 [Kohtumise algus]
Ma nägin sellel kohtumisel nägemust, kus üks ingel tuli hõbevõtmetega ja avas inimeste peal olevad ahelad. Kui ingel ahelad avas, nägin teist inglit, kes hoidis käes lepingute ja kokkulepete virna, mida oli tehtud nende piirangutega. Need olid pandud inimeste peale nende poolt, kes neid ei mõistnud või olid saanud kadedaks. Ahelad ja lepingud hoidsid inimesi tagasi, nii et nad ei saanud mitmetes eluvaldkondades edasi liikuda. Enamus inimesi ei mõistnud, et neil olid need piirangud. Nad olid harjunud toimima nende piirangute raames, mis olid nende peale pandud.

Õigete telkides kõlavad rõõmu- ja võiduhõisked: Issanda parem käsi on teinud suuri asju! Issanda parem käsi on tõstetud kõrgele; Issanda parem käsi on teinud suuri asju!” Ei ma sure, vaid elan ja kuulutan, mida Issand on teinud."  
Psalm 118:15–17

 Korraga inimeste rõõmu- ja võiduhõisked panid heidutuse taganema. Mõned olid olnud nii suures ahistuses, et olid alla andmas ja ootasid, et Jumal võtaks nad ära. Teised kannatasid enesetapumõtete käes. Aga kõik see pidi murtud saama!

Ma nägin, kuidas paljud hakkasid hüüdma ja ülistama Jumalat. Siis Isand tõusis, tõstis oma käed ja ütles valju häälega: Avanege, õigsuse väravad!”
Avanege, õigsuse väravad; ma lähen sisse ja annan Issandale tänu. See on Issanda värav, millest õiged läbi lähevad." Psalm 118:19,20

Jeesus ütles: Ma täidan kõik sulle antud tõotused, ja mida ma olen rääkinud, tuleb nüüd sulle kätte. Ma vabastan nüüd sind nendest ahelatest, mis on sind hoidnud tagasi. Ma asetan sind paika selleks uueks ajaks sinu elus. Püsi minu ligidal ja vaata, kuidas ma tormide keskel liigun. See värav viib sind põhjuse juurde, miks sind loodi. See tee minu ligiollu viib sind sügavamale minu lähedusse ja armastusse.

Kivi, mille ehitajad kõrvale heitsid, saab nurgakiviks; Issand on seda teinud ja see on imeline meie silmis."  Psalm 118:22,23
Ma nägin paljusid inimesi, kes said mineviku ahelatest ja piirangutest vabaks ja voolasid nüüd läbi selle  uue Psalm 118 õigsuse värava. Neile anti uus vabadus ja eesmärk  ja nende jõud tuli tagasi. Paljud neist olid olnud hüljatud, sest nad ei sobinud. Aga nüüd kogub Jumal neid sobimatuid ja hüljatuid ja ehitab neid millekski uueks.

[Kohtumise lõpp]

Vikerkaareinimeste võtmed

 

Kaks aastat tagasi oli mul nägemus, kus nägin apostellikke ja prohvetlikke juhte, kes kandsid meelevalla võtmeid linnade ja regioonide üle, aga kes olid oma kutsumise maha pannud või muutunud kohutmõistvaks. Ma nägin ingleid üle kogu maa neid võtmeid kogumas ja ümber jagamas inimestele, kes olid valmis neid kasutama Jumala riigi uutel eesmärkidel. Ma kirjutasin sellest oma raamatus Prohvetlik ennustus 2, lk 72,73.

Mõned aastad tagasi oli mul prohvetlik unenägu võtmeinglist. Mulle anti üks iidne võti ja üks vikerkaarevõti, aga need olid mõlemad siledad ega avanud midagi, kuni neid sälgustati.  Jumal ütles mulle, et neid võtmeid saab kasutada õigel ajal, et avada vaimus midagi uut.
15. detsembril 2017 oli mul kohtumine, kus mind viidi tagasi prohvetlikku võtmeingli  ja siledate võtmete unenäosse. Ma seisin nüüd kõrgel mäel ja seal oli võtmetöökoda, kus ingel töötas taevavõtmete treipingi taga. Ma ulatasin inglile kaks siledat võtit, ta treis neile sälgud sisse ja andis mulle tagasi.
Isand ütles: „Iidne võti on tulevase ärkamise saladused ja ilmutus, mis on selleks ajaks tallele pandud. Ja vikerkaarevärvi võti on võidmine ja kutsumine, et jõuda uue vikerkaarerahvani.”

1970ndate Jeesus-liikumine oli vikerkaareinimestele, kes olid hipid. Aga  tulev uus Jeesus-liikumine tuleb uuele vikerkaarerahvale. Neid on mitmevärvilisi ja ebatavalisi. Ja sarnaselt esimesele Jeesus-liikumisele on suurem osa kogudusest nad hüljanud ja pidanud ebapuhtaks.
Isand ütles: „Uus vikerkaarerahvas ja uus Jeesus-liikumine tuleb Hesekieli 34. ptk välja heidetud lammastele, keda kogudus on minema ajanud. Need on geid ja lesbid, new age inimesed, tätoveeritud ja augustatud, zombide ja vampiiride armastajad. See liikumine hõlmab naisi, vähemusi ja neid, keda on halvasti koheldud.”

Uus vikerkaareinimeste liikumine

 

Nende kohtumiste ajal detsembris ütles Isand mulle, et muutuse tuul tuleb sel aastal vara ja hakkab asju paika puhuma. Muutuse tuule ingel tuleb tavaliselt umbes märtsis, aga liigub üle kogu maailma just nüüd.

Oota, et Jumal liigub Lõuna-Kalifornias ühel uuel viisil, mis mõjutab kogu maailma – sarnaselt  San Franciscost lähtunud Jeesus-liikumisele, aga see ei alanud enne, kui tuli Lõuna-Kaliforniale. See ärkamine ei ole ainult Kaliforniale; ma nägin, et ärkamise võtmed vabastati üle kogu maailma. Ma ootan, et näha midagi juhtumas sinu piirkonnas!
Uus vikerkaareinimeste liikumine vallandus eelmisel aastal algselt San Fransiscos, aga kindlustused ja kontrollivaimud ei lase ärkamisel seal alata. Ma hoian kahte ärkamise võtit ja Isand käskis mul vabastada üks San Diegos ja teine Los Angeleses.

Ma tegin seda selle aastavahetuse nädalalõpul. Toimus midagi võimsat ja ajaloolist  ja me näeme millegi hämmastava algust.

Aja muutus


Ole valmis äkiliseks kiirenemiseks, kui vaimulik aeg on vahetumas. Paljud on läbi läinud rasketest aegadest, aga paremad ajad on nüüd tulekul.
Me astume uude põnevuse, rõõmu ja õnne aega.  Kes on külvanud pisatatega, need lõikavad hõiskamisega. Jumala tarkus ja ilmutus voolab!

Friday, December 8, 2017

Prohvetlik sõna detsembriks: Muutuse tuul tuleb vara

 

Jõulude ajal tuleb ilmutusSiis ta ütles mulle: „Inimese poeg, söö ära see rullraamat, mis ma sulle annan, ja täida oma kõht sellega. Ma sõingi selle ära ja see maitses nagu magus mesi mu suus.“ Hesekiel 3:3

Eelmisel kuul oli mul taevane kohtumine, kus ma nägin Isandat jagamas ilmutuse rullraamatuid. Need sisaldasid plaane, strateegiaid, tarkust ja selgust, mida me tulevaseks aastaks vajame.

Jumal ütles, et ma näen seda algamas detsembris ja see voolab läbi uue aasta. Ja nagu on kirjas Hesekieli 3:3, maitseb see magusana nagu mesi. Jumal hakkab tooma sulle häid asju!

Muutuse tuul tuleb vara

Igal aastal 2012. aastast alates olen vaadelnud võimsat inglit, kes tuleb just märtsis või aprillis. Kui muutuse tuul tuleb (mitte muutuste tuul – see on teine ingel), ilmutab ta varjatud asju (Psalm 104:4).

Asjad, mis on sind tagasi hoidnud, saavad palju selgemaks. Muutuse tuul puhub ka asjad kohale ja see, mis praegu võib tunduda ebaselge ja kaootilisena, saab varsti korrastatud.
Aga inglite kohta ta on öelnud: „Ta läkitab oma ingleid nagu tuuli ja oma teenijaid nagu tuleleeke.“ Heebrealastele 1:7

Isand rääkis mulle, et muutuse tuule ingel tuleb sel aastal vara tugeva heidutuse rünnaku ja lootusetuse tõttu.

Jumal liigub, et viia õigusemõistmise kaalud tasakaalu, sest vaenlane ründab inimesi igal pool ikka ja jälle. Me kogeme imelist uut ärkamist ja saatan tahab kõrvale juhtida sellest, mida Jumal annab.

Heidutuse rünnak

On kogetud ühte suurt lootusetuse rünnakut ja paljusid on kiusatud, et heidutusele alla anda. Ma nägin suurt vaenlase rünnakut, mille plaan oli panna inimesed uskuma, et nad on väärtusetud ega suuda muutuda. See oli nii tugev, et mõned langesid masendusse ja soovisid end tappa.

Ära tagane, sest see vastupanu aeg ei kesta kaua. Sellest tuleb esile suurem ilmutus sinu kutsumiseks ja ülesandeks Jumalalt ning see algab sellel kuul. Ära kaota lootust ja pea meeles, et suurimad tormid tulevad just enne suurimaid läbimurdeid!

Prohvetlik unenägu ja muutuse tuul 2012

Mul oli 2012. aastal unenägu suurest vaimsest (mitte otsesest) tuulest, mis hakkas puhuma ookeanilt maa poole. Kui see lähenes, kiskus see üles rususid nii tugevalt, et tegi peaaegu pimedaks. Siis tormas üks suur sõjalaev vastu maad, tabades seal ehitisi. Jumal ütles, et see on „muutuse tuul“ ja see tabab nüüd maad.

Unenäo tähendus oli see, et Isandalt oli tulemas massiivne „muutuse tuul“. See vaimse õhkkonna muutus tuleb selleks, et pühkida meie elust ära kõik, mis on meid tagasi hoidnud. See kõrvaldab selle, millega oleme minevikus „võidelnud“. Jumal puhub ära rusud ja valmistab meid nüüd üheks dramaatiliseks muutuseks.

Me peame omaks võtma muutused, mis on tulemas, ja mitte kartma. Võida see heidutus, sest järgmiste kuude jooksul on tulemas mitmeid pöördlaineid. On aeg olla julge, mitte heitunud!

Haavatud võitlejate elustamine

Mul oli 2017. aasta novembris kohtumine, kus mind viidi kohta, kus palju haavatuid oli võitlusväljal lamamas. Seal oli mitu haavatud sõdalast ja neid, keda oli ära kantud.

Siis ta ütles mulle: „Prohveteeri tuuleõhule, prohveteeri, inimese poeg, ja ütle sellele: Nii ütleb suveräänne Isand: Tule, tuuleõhk, nelja tuule poolt ja hinga nendesse tapetutesse, et nad võiksid elada.“ Hesekiel 37:9

Ma nägin Isanda tuuleõhku Hesekieli raamatu 37. peatükis nende võitlusväljal lamajate peal. Jumal rääkis mulle, et muutuse tuul on Hesekieli 37. peatüki Jumala nelja tuule ja hinguse sarnane.

Kui muutuse tuul hakkab puhuma, elustab see paljusid, kes on saanud kristluse pahupoolelt ja koguduse poolt haavata. Paljud haavatud võitlejad on „sõbraliku tule“ poolt või teiste kristlaste ründamiste tõttu Jumala riigi tööst kõrvale viidud.

Need haavatud võitlejad mängivad selles järgmises Jumala liikumises suurt rolli. Ma nägin paljusid neist lamamas Kuningriigi lahinguväljal, ilma et keegi neile tähelepanu pööraks. Siis puhus muutuse tuul nende sisse elu ja nad said tugevaks ning tõusid üles uue visiooniga.

Ma julgustan sind lubama Jumala muutuse tuulel puhuda igasse oma eluvaldkonda, mis seda vajab. Muutuse tuul tuleb sel aastal vara, nii et ole valmis imeliseteks jõulukingitusteks oma Isalt, kes on taevas!

DougAddison.com
 

Monday, November 6, 2017

Prohvetlik sõna novembriks

Ole valmis murdma välja ajast, milles oled elanud, millessegi täiesti uude. Isand kogub kokku need, kes on läinud läbi raskete aegade, ja samuti eeljooksjad – need, kes on olnud kõrvale pandud just selleks ajaks.
Ma tahan sind, Jaakob, koguda ühtekokku, ma tahan korjata Iisraeli jäägi; ma panen nad ühte nagu lambad tarasse, otsekui karja oma karjamaale. Nad teevad valjut häält suure hulga pärast. Ja nende ees käib teeavaja (lahtimurdja): nad avavad tee (murravad läbi), läbivad värava ja lähevad sealtkaudu välja. Nende ees käib nende kuningas ja nende eesotsas on Issand.“ Miika 2:12,13
Tuleb uus hääl, nende kogunemise „vali hääl“, mis vallandab väravad ja piirangud langevad sinult maha. Tuleb „läbimurde” vägi ja tuleb võidmine ning Isand avab alates novembrist uue värava. Need, kes on tundnud end vangis või tagasi hoitud olevat, murravad vangist välja.

Muutust toovad pisarad

Üks suur muutus vaimumaailmas hea suunas on kohal. Paljud on hüüdnud muutuse, õigluse, tervenemise ja vabanemise järele kogu maailmas toimuvast võitlusest.
See on olnud raske aeg ning Isand muudab nüüd vaimset õhkkonda sinu palvete ja pisarate tulemusena.
Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud; pane sina mu pisarad oma lähkrisse; eks need ole su raamatus? Psalm 56:8
Isand ei ole unustanud sinu pisaraid ja kõik sinu palved on talletatud rullraamatusse taevas. Need raamatud viiakse nüüd kooskõlla ja see toob kaasa muutused, mille järele me kõik oleme hüüdnud.

Ka Jeesus nuttis

Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Heebrealastele 5:7
Inimeste pisarad, kes nutsid Laatsaruse haua juures, panid Jeesuse nutma ja viimaks äratas Ta oma sõbra surnuist üles. Pisarad võivad muuta vaimset õhkkonda ja tuua kaasa hämmastavaid imesid.

Kui Jeesus nägi teda ja tema juurde tulnud juute nutvat, sai ta vaim sügavalt puudutatud ja koormatud … Jeesus nuttis. Johannese 11:33, 35
Jumal võiab meie pisaraid suurema väega. Läinud ajal võisime nutta terveid ämbreid pisaraid, tulemusi nägemata. See on nüüd muutumas ja meie pisarad pöörduvad lõikuseks. See avab taevad ja toob kohale Jumala võidmise, et murda valla imed sinu elus.

Õnnistuse väljavalamine

Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes (südames) on pühad teekonnad. (Pimedast) nutuorust läbi käies teevad nad selle allikate maaks (kaevavad sügavale, et leida jahutavat vett, samas kui teised leiavad ainult valu); ka varajane vihm katab neid õnnistusega (Ta annab neile õnnistusejõe, mis on täis väljavalatud vihma). Psalm 84:6,7
Me tuleme välja pimeda nutuoru ajast ja Jumal kasutab seda, et tuua õnnistuse jõge. Oota enda ees pühaduse maantee avanemist. Isand annab sulle jõu, et võita seda, mis on sind minevikus tagasi hoidnud.
Sul on äkitselt uus vägi, et võita seda, mis enne kogu aeg võitis sind. Tuleb sügavam lähedus Isandaga, mis lubab sul armastust suuremal määral kogeda.

Ole alandlik ja paranda meelt

Me näeme Jumala õigsuse ja õigluse vallapääsemist, mis on nüüd tulnud peale Jom Kippuri. Jumal paljastab seda, mida inimesed on teiste vastu teinud. Raamatud taevas on kooskõlastatud ülekohtutegude suhtes ja nendelt, kes on olnud ebaausad või käitunud inimestega halvasti, päritakse aru.

Mida te olete rääkinud pimedas, seda kuuldakse päevavalges, ja mida te olete sosistanud salajas, kuulutatakse katustelt. Luuka 12:3
Seetõttu me näeme sarnaseid juhtumeid nagu Harvey Weinsteini skandaal ja muud ülekohut paljastatavat. On aeg olla alandlik ja parandada meelt kõigest oma elus, enne kui ütleme midagi kohutmõistvat teiste kohta.
Järgmiste kuude jooksul saavad ebaausad teod paljastatud. Jumal kutsub meid uuele tasandile ja see nõuab ausust. Paranda kindlasti meelt, too asjad Jeesuse vere alla ja siis kõik on hästi.

Hüüa ühtsuse järele Vaimus

... kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses, ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Efeslastele 4:2,3
Vaimse õhkkonna muutus nõuab, et me laseme lahti negatiivsest ja vaidlustest. Väga tähtis on saada üheks Vaimus. Lahknemine toob kaasa lõhenemist, mis lubab vaenlasel meid rünnata. Koda, mis on isekeskis lõhenenud, ei jää püsima (Markuse 3:25). Ole igati usin taastama rahusidet ja armastust üksteise vastu.
Jumal tõstab üles rahutegijaid, kes saadetakse välja tooma maale tervenemist. Kui see juhtub, näeme muutusi ilmaoludes, vägivallategusid jääb vähemaks ja Jumala õnnistused pääsevad maa peal valla.
 


Monday, October 9, 2017

Prohvetlik sõna oktoobriks


Mida peame tegema, et raevukat keeristormi peatada?

Oota oktoobrikuus hulka unenägusid ja nägemusi. Taevad on ilmustuseks avatud ja Jumal annab seda, mida eeloleval ajal vajad. Plaanid ja strateegiad tulevad sulle kätte, et taastada su mineviku kaotused. Tulemas on tasumise tund ja ole valmis seda vastu võtma.

Tahan sind julgustada, et sa ei kardaks ega muretseks, kuidas asjad pealtnäha paistavad. Jumal valvab ikka veel kõige üle ja Ta ei põhjusta tragöödiaid ega raskeid aegu. Need tulevad vaenlaselt, kes tahab meid tulevasest ärkamisest ja suurtest õnnistustest kõrvale juhtida.

Jah, need on rasked ajad, aga püsi palves ja ülistuses, keskendu Jumalale ja hoidu kaeblemisest ja hirmutusest. See kõik muutub väga kiiresti.

Kaeblemine võib tekitada keeristormi

Kui sa katsud mu südant, kui sa uurid mind öösel ja katsud mind, leiad sa, et ma pole kavatsenud kurja; mu suu pole sooritanud üleastumist. Ps 17:3

Me peame väga hoolikalt valvama, kuidas me räägime, kuna Isand uurib just nüüd meie elusid edutamise eesmärgil. On oluline lakata rääkimast seda, mis tekitab lahknemist või milles pole armastust ega julgustust.

Ma küsisin Jumalalt, miks me näeme selliseid raevukaid marutuuli, raputusi ja vägivalda. Ta vastas mulle, et see on seotud negatiivse keeristormiga, mis on paljude inimeste südameis praegusel hetkel maad võtmas ja tegutsemas. See peatab ärkamise ja sulgeb õnnistuste taevad.

Nad külvavad tuult ja lõikavad keeristormi. Varre otsas pole viljapead; see ei tooda jahu. Kui see ka kasvataks vilja, siis võõrad sööksid selle ära. Hos 8:7

Isanda sõna

Isand ütles: „Mu rahvas nuriseb ja külvab viha ning nad korjavad üles seda, mis on nende endi ja mitte minu oma. Nad on ühel nõul süüdistaja häälega ning pimeduse vaimu ja viljaga. Ma olen kutsunud neid kõnelema elu sõnu. Seetõttu on tekkinud taolised vägivallapuhangud kogu maailmas. Ja samuti pole seetõttu toimunud lõikust.”

Hoosea 8:7 tähistab heebreakeelne sõna rûacḥ tuult, mida on tõlgitud ka vihaks. Paljud on külvanud viha, pettumust, mässu ja kättemaksu. See vaim püüab nüüd vallata paljude kristlaste südameid, kelle ülesanne on anda edasi elu sõnu ja mitte vihatuule sõnu.

Lakake kaeblemast

Jumal kutsub meid ära tühistest vaidlustest ja lahknemistest ning suunama oma jõupingutused Tema plaanile ja kõige tähtsamatele asjadele. Käes on aeg tulla kokku palvetama ja õnnistama inimesi, kellega me ei nõustu. Me peame armastama oma vaenlasi ja palvetama nende eest, kes kiusavad taga meid või meie usku. See hõlmab nii poliitilisi ja sotsiaalse õigluse kui ka usulisi ja vaimulikke asju. Nõusolekus on vägi.

Aga mina ütlen teile: armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad.
Mt 5:44

Paljud on kaotanud oma meelevalla palves, sest nad nõustuvad vendade ja õdede süüdistajaga (Ilm 12:10).

Ma tahan, et sa kontrolliksid oma elu. Mis vilja sa oma elus näed? Kas sa näed vastatud palveid, finantsõnnistusi, inimesi tulemas Isanda juurde või tulemas sinu juurde kuulama Tema tarkust? Või sa näed vastupidist? Kui sa koged viimast, on see hea võimalus, mida vajad, et viia oma tähelepanu Jumala plaanile ja mitte kaevelda ega vaielda teistega mingite asjade või arvamuste üle.

Tulemas on rikkuse ülekandumine

See järgmine ärkamine nõuab palju raha. Kogu maailmas leiavad aset traagilised sündmused ning me vajame inimeste aitamiseks ressursse ja raha. Me peame rahastama ka mõnesid suurimaid äratuskoosolekuid, mida eales näinud oleme.

Need ei ole üldsegi selle moodi, mida me praegu koguduses näeme. Olen näinud midagi sarnast oma suhtlemise ajal taevaga, ja ma ei tea täpselt, kuidas see välja näeb – kui vaid et see on võõras ja suunatud inimestele, keda praegune kogudus ei pruugi heaks kiita.

Seda enam me vajame finantse! Jumal ütles, et Ta vastab nüüd palvetele, mida paljud kristlased on aastaid palunud.

Aga patuse vara talletatakse õigele. Õp 13:22

Paljud on seda palunud, mõistmata, et Isand püüab sellele vastata. Kuid kõigepealt peab Ta vabastama meid kõigest, mis on samast vaimust, mis on maailmas.

Jumal raputab nüüd asju teie eludes, perekondades, äritegevuses ja kogudustes. Ta teeb seda, et saada meie tähelepanu ja panna meid keskenduma Jumala riigi asjadele ning mitte maailmale meie ümber. Seetõttu toimuvad kõikjal suured raputused. Raputus ei ole kohtumõistmine!

Ole valmis minema uude aastasse ühe uue väljavaatega! Jumal on sinu jaoks ega ole sind unustanud!

DougAddison

Saturday, September 9, 2017

Prohvetlik sõna septembriks

See raputus on tugevdamiseks, ümberkorraldamiseks ja ärkamiseks


See aeg igal aastal on oluline, sest paneb prohvetlikult paika kursi tulevaseks aastaks. See on aeg juudi uusaasta Rosh Hashana (21.–22. september) ja lepituspäeva Jom Kippuri (30. september 2017) vahel. Isegi kui me ei ole enam Moosese seaduse all, toimib Jumal ikka veel juudi kalendri järgi.

Sinu raamat taevas on viidud kooskõlla

Oleme lõikuse ajas, mida meile lubati 2 aastat tagasi (ja varemgi). See, mis paistis olema 2-aastane viivitus, on tegelikult Jumala plaan sinu tugevdamiseks ja selleks uueks ajaks kohale asetamiseks.
Siis need, kes kartsid Isandat, rääkisid üksteisega, ning Isand kuulas ja kuulis seda. Mälestusraamat pandi kirja tema ees nende kohta, kes kartsid Isandat ja austasid tema nime. Ml 3:16

Jumal on su palved ja pisarad talletanud rull- või mälestusraamatusse, ja need raamatud on nüüd taevas kooskõlla viidud. Jumal pole unustanud su palveid ega seda, mis Ta sulle on tõotanud.

September on unustatud asjade suureks kooskõlla viimise alguseks. See saab olema paljude jaoks taassünni ajaks. Neile, kes on läbi tormi püsima jäänud, tuleb isiklik ärkamine ja värskendus.

Päeval, mil ma liigun, ütleb Kõigeväeline Isand, on nad mulle kallihinnaliseks omandiks. Ma säästan neid, nagu isa halastab ja hoiab oma poega, kes teda teenib. Ja te näete taas erinevust õige ja õela vahel, Jumala sulaste ja mitte Jumala sulaste vahel. Ml 3:17,18

Tulevase muutuse läbi edutatakse armastajad uutele tasanditele. Armastus on Jumala suurim käsk, ning me võime Tema armastust anda ja vastu võtta. Paljud on hüljanud armastuse ja lubanud vihal tulla oma südamesse. Jumal toob ühe muutuse ja vabastab inimestele oma armastuse uued tasandid.

Mida sel aastal oodata

Jumal hakkab järgnevate kuude jooksul ilmutama seda, mida vajad uueks aastaks. 2018. aasta on oluline, sest see on ümberkorralduste aeg tulevaseks ärkamiseks. Jumal liigub inimeste peal, kes on kristluse poolt hüljatud, saanud haavata või praeguse koguduse poolt põlatud.

Üle miljardi inimese on selleks uueks liikumiseks valmis. Jumal otsib neid, kes panevad kõik maha, nii nagu esimesed jüngrid panid maha oma kalavõrgud, ärid ja pered, et järgida Jeesust. Jumal liigub inimeste peal, kes tahavad maha jätta vanad tõhutud meetodid ja astuda taevast tulevatesse uutesse strateegiatesse.

Uue ja mitte vana ärkamine

Vaata, ma teen uut! See juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed.
Js 43:19

Jumal vabastab taevast midagi täiesti uut. Me kogeme hämmastavat ärkamist, mida on ennustatud aastakümneid. Lahkunud prohvet Bob Jones ja teised nägid, et see ärkamine sarnaneb 70ndate aastate Jeesus-liikumisele. See liikumine oli tolle aja kogudusele ja kristlusele solvav.

Üle ühe miljardi inimese on sihikul selle ärkamise läbi. Haavatute ja Jumalast eemalejäänute või sügavamale pimedusse sattunute kättevõitmine nõuab armastust ja armu. Jumal on armastus ning Jeesus ütles, et suurim käsk on armastus.

Kui mul oleks prohvetianne ja ma mõistaksin kõiki saladusi ja tarkusi, ja kui mul oleks mägesid liigutav usk, aga mul ei oleks armastust, poleks ma midagi. 1 Kr 13:2
Hoidu viha taaselustamise eest. Deemonlikud vägivalla ja lahkmeele jõud on möödunud aastal maa peale valla päästetud. See on täpselt vastupidine sellele, mida Jumal valla päästab. Saatan seisab vastu ning püüab peatada ärkamisi ja Jumala liikumisi enne nende päralejõudmist. See toimub kogu maailmas, kuna äkiline viha- ja kättemaksuhoog on tabanud paljude südameid. Aga Jumala plaan on vabastada armastuse ja armu ärkamine.

Asju kõigutatakse

Kuna me saame kuningriigi, mis ei kõigu, olgem tänulikud ja teenigem Jumalat meelepäraselt austuse ja aukartusega, sest meie Jumal on hävitav tuli. Hb 12:28,29

Jumal kõigutab asju, nii et su alus saab rajatud kindlalt ja sa suudad käsitseda uusi tasandeid ja võidmist, mis sulle järgmiste kuude jooksul tulevad. Selle eesmärk pole sulle kahju teha, vaid sind tugevdada ja tulevasteks imelisteks asjadeks ette valmistada!

Ära vaata tormi peale, vaid hoia oma silmad sellel, mis on tulemas!

DougAddison.com

Sunday, August 20, 2017

Prohvetlik sõna augustiks: 50 päeva läbimurdeni


Oota, et järgmised 50 päeva on täis mitmeid muutusi. Praeguse hetke ja juudi uusaastapüha Rosh Hashana (21.- 22. septembril) lõpuks asetab Jumal su kohale selleks, mis uuel aastal tulemas on. Sa näed olukordi äkki tavatul ja ootamatul viisil ümber pöördumas. Vaimne õhkkond muutub, ja see, mis oli enne raske, läheb kergemaks.

Ma kuulsin Isandat ütlevat: „See, mis paistab kaotusena, töötab sinu edutamiseks. Oota kindlalt ja vaata, kuidas uued uksed ja võimalused hakkavad sulle avanema.“

Pühenduge palvele, valvates ja tänades. Kl 4:2

See, mille saavutamiseks on paljud pidanud eluaeg pingutama, saab tehtud lühikese ajaga. Jumal hakkab järgmiste kuude jooksul sinu elus järsult liikuma. Ole keskendunud, oota ja palveta.

Ole valmis avarduma

Asjad tuuakse pinnale, et sind tugevdada, nii et saaksid minna eelseisvasse uude aega. Jumal teeb asju väljaspool sinu mugavustsooni, mis võib su arusaamist avardada.

Meid kutsutakse nüüd üles liikuma uutele mõistmise tasanditele. Uus ilmutuselaine päästetakse valla, mis aitab meil olla tõhusam. See eeldab, et laseme lahti mõned praegused arusaamad ja teod, mis ei ole täna enam asjakohased.
Laiendage oma telgiaset, venitage oma telgiseinu, ärge hoidke tagasi; pikendage oma telginööre, tugevdage oma telgivaiu. Js 54:2

Raskused toovad kaasa edutamise

On oluline tulevastele raskustele ja katsumsutele mitte vastu seista või nende eest ära joosta. Katsumused ei ole halvad ja Jumal kasutab neid sinu edutamiseks, mis järgmiste kuude jooksul aset leiab.
Pidage seda puhtaks rõõmuks, mu vennad ja õed, kui te kohtate igasuguseid raskusi, sest te teate, et teie usu katsumine toob kaasa püsivuse. Aga püsivus tehku oma tööd, nii et te oleksite küpsed ja valmis, millestki puudust tundmata. Jk 1:2–4

Oleme ajas, mil Isanda tuli tuleb meie tööd läbi katsuma.

nende töö saab avalikuks, sest see päev toob selle valguse kätte. See saab avalikuks tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö (kvaliteedi). Kui ehitatu jääb püsima, saab ehitaaja tasu. 1 Kr 3:13,14
 

Elu sõnad on nõutavad

Sinu sõnade üle tuleb uus vägi ja meelevald. Pead olema hoolas selles, mida ütled, sest sinu sõnad võivad olla vaimselt eluks või surmaks. Need võivad ehitada ja maha kiskuda - eriti ajas, millesse me nüüd siseneme.

Ja nähes tee ääres viigipuud, läks ta selle juurde, leidmata aga sellelt midagi peale lehtede. Ja ta ütles sellele: „Ärgu sinust kasvagu enam mingit vilja!“ Ja puu kuivas kohe ära. Kui jüngrid seda nägid, olid nad hämmastunud. „Kuidas see viigipuu nii kiiresti ära kuivas?“ küsisid nad. Jeesus vastas: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui teil on usku ega ole kahtlusi, võite teha sedasama, mis sai tehtud viigipuule, ning võite öelda ka sellele mäele: „Mine ja kukuta end merre,“ ja see sünnib.”
Mt 21:19–21

Jeesus ütles, et meie sõnad lükkavad ümber takistusi ja panevad asjad kuivama. Huvitav, et Ta ütles: „Ärgu sinust kasvagu enam mingit vilja!”… Ja samuti: „Te võite teha sedasama, mis sai tehtud viigipuule.”
Peame olema väga hoolikad, et me ei kõneleks enda ja teiste üle kuivatavaid sõnu. Peame rääkima viljakaid sõnu ja mõtlema viljakaid mõtteid. Kui me räägime negatiivset, kuivatab see meie vaimset ja loovat elu ning see ei kanna vilja.

Jumal näitas mulle, et see on paljude inimeste olukord täna. Nad on rääkinud enda või kellegi teise üle seda, mis on pannud nende annid ja vaimuvilja kuivama.

Jumal annab nüüd võimaluse see ümber pöörata. Me peame tunnistama alasid oma elus, mis kord õitsesid, aga nüüd on ära kuivanud. Me võime rääkida nende alade üle nii: „Ole viljakas ja ära enam kuiva!

Suurema meelevalla saamine

Meie ihud on Püha Vaimu templid. Märka, et just enne, kui Jeesus viigipuu kuivama pani ja rääkis vaimsest meelevallast, puhastas Ta templi ja ajas välja kõik, mis ei olnud Isandast (Mt 21:12,13). Seejärel Ta tervendas pimeda ja jalutu.

Me peame oma templeid puhastama. Me võime seda teha seesmise tervenemise kaudu ja parandades meelt kõigest, mis on Jumala Sõnale vastupidine. See lubab meil vabaneda vaimsest pimedusest ja terveneda vaimsest jalutusest või võimetusest käia oma kutsumises.

Kui te usute, siis te saate, mida iganes palves palute. Mt 21:22

Kui me hoolitseme nende asjade eest, siseneme palves suuremasse meelevalda. Järgmised 50 päeva on hämmastav aeg, mil meid joondatakse vastavalt Jumala kutsumisele. Ära heitu, kui see ei juhtu täpselt kuupäevaliselt. Jumal on täis armu ja me võime astuda Tema väe sisse oma elus igal hetkel.

Ole julgustatud ja valmis astuma uude aega!

DougAddison.com

Thursday, July 13, 2017

Prohvetlik sõna juuliks: uus vabadus on valla päästetud vaimus


Isadepäeval (18. juunil 2017) oli mul Isandaga kohtumine, kus Jumal ütles, et Ta päästab valla suurema ilmutuse ja üksikasjad teie igavese eesmärgi ja saatuse kohta.

See algab juulikuus ja Ta hakkab näitama varjatud asju, mis on teid minevikus tagasi hoidnud. Jumal ütles isadepäeval, et Ta hakkab ilmutama ennast teile nii nagu isa pojale või tütrele.
Ma ilmutan Jumala igavest eesmärki. Sest ta on kuulutanud minu kohta: „Sa oled mu soosingupoeg. Ja sinu Isana olen ma sind krooninud oma igaveseks kuningaks. Ma olen täna andnud sulle au! Küsi ainult ja ma annan sulle rahvaid ning nad saavad sinu pärandiks. Sinu valitsus ulatub maa äärteni.“ Psalm 2:7,8

Mulle meeldib samuti, kuidas kõlab 7. salm ühes teies versioonis: „Täna ma saan sinu isaks.“

Ahelad ja lepingud

Sel kohtumisel oli mul nägemus inglist, kes tuli hõbevõtmetega ja avas inimeste peal olevad ahelad. Kui ingel ahelad avas, nägin teist inglit, kes hoidis käes lepinguid, mis olid tehtud nende piirangutega.

Need olid pandud inimeste peale isikute poolt, kes neid ei mõistnud või olid saanud kadedaks. Ahelad ja lepingud olid hoidnud neid inimesi tagasi ja nad ei olnud saanud liikuda edasi mitmes oma eluvaldkonnas.

„… olles tühistanud meie võlakirja, mis oli meie vastu ja mõistis meid hukka; on ta selle kõrvaldanud, naelutades selle ristile. Ja olles riisunud võimudelt ja meelevaldadelt relvad, tegi nad avalikuks naerualuseks, võidutsedes nende üle ristil." Koloslastele 2:14,15

Jumal ütles: „Ma eemaldan need ahelad ja ma eemaldan nüüd lepingud, mis olid igaühega tehtud. Ma teen tühjaks rünnakud teie vastu.“ Ma nägin, et ingel viis lepingud kaugelt paistvale leegitsevale altarile. Lepingud, mis on hoidnud teid minevikus tagasi, põlesid Isanda tules ära.

Kui see kõik jätkus, päästeti valla uus vabadus vaimus. Inimeste silmad avanesid äkitselt kaua aega tagasi juhtunud asjade suhtes, millega nad olid nõustunud või mida oli vaja lahti murda. Kui saabus uus vabadus, hakkasid nad rõõmustama ja Jumalat ülistama.

Uued väravad avanevad Vaimus

Rõõmuhõisked ja võiduhüüd õigete telkides: „Isanda parem käsi on teinud võimsaid asju! Isanda parem käsi on tõstetud kõrgele; Isanda parem käsi on teinud võimsaid asju!” Ei ma sure, vaid elan ja kuulutan seda, mida Isand on teinud.“ Psalm 118:15-17

Nende rõõmu- ja võiduhüüd pani heitumuse põgenema. Mõned on olnud nii ahistatud, et olid alla andmas ja soovimas, et Jumal nad taevasse võtaks. Teised kannatasid enesetapumõtete käes. Aga need kõik said murtud!

Ma vaatasin, kuidas paljud hakkasid hõiskama ja Jumalat ülistama. Siis Jumal tõusis püsti, tõstis oma käed ja ütles valju häälega: „Avage õigsuse väravad!”

Avage mulle õigsuse väravad; ma lähen sisse ja tänan Isandat. Need on Isanda väravad, millest õiged võivad sisse minna.“ Psalm 118:19,20

Jumal ütles: „Ma täidan kõik tõotused, mis ma teile olen andnud.“ Nüüd saab teile see, mis ma olen teile rääkinud. Nüüd ma vabastan teid ahelatest, mis on teid tagasi hoidnud. Ma asetan teid paika selleks uueks ajaks teie elus. Püsige mu lähedal ja vaadake, kuidas ma tormide keskel liigun.“

Jumal ütles: „See värav on sinule ja teistele, kes sisenevad nüüd aega, milleks te olete loodud. See on õigsuse värav neile, kes end valmistavad. Tee minu ligiollu toob su sügavamale minu lähedusse ja armastusse. See on mu südame tee.

Kes olid kõrvale heidetud, on nüüd vastu võetud

Kivi, mille ehitajad kõrvale heitsid, on saanud nurgakiviks; Isand on seda teinud, ja see on imeline meie silmis.“ Psalm 118:22,23

Ma nägin paljusid, keda vabastati mineviku ahelatest ja piirangutest. Nüüd nad voolasid läbi selle uue õigsuse värava. Neile anti uus vabadus ja eesmärk ja nende jõud tuli tagasi. Paljud neist olid olnud kõrvale heidetud, sest nad ei sobinud. Kuid nüüd Jumal kogub sobimatuid ja hüljatuid ning ehitab nad millekski uueks.
Olen kogenud seda omaenda elus. Kui olen  teistega seda jaganud, saan ma palju tagasisidet minevikuaehlate murdumise ja uue ilmutuse saamise kohta. See on põnev aeg, kui Jumal meid tulevaseks suureks ärkamiseks valmistab.
 
DougAddison.com